Enda sättet att säkra studenternas inflytande.
Studentrepresentanter fyller en oersättelig funktion inom studentkåren och högskolan. Det är här vi garanterar studenternas inflytande.

Forma framtidens utbildning.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du sitter på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen. Dessutom är det en bra merit för ditt CV.

Om du är medlem i SöderS betalar kåren dig arvode om 100kr/timme plus förberedelsearvode på 100 kr (2 mötestimmar = 300 kr totalt). Inga särskilda förkunskaper krävs. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Vill du bli studentrepresentant eller har du frågor om studentrepresentation hänvisar vi dig till våra studentombud. Det är viktigt att du hör av dig dirket till SöderS då det är vi som formellt tillsätter alla studentrepresentanter. 

Mejla studentrepresentation@soders.nu och starta ditt engagemang redan idag!

FÅ CASH

Arvodes-anmälan

Studentrepresentanter som är medlemmar i SöderS har rätt till arvode.

Läs mer och registrera dig här!

Godkänn namn och mejl

Syns på hemsidan!

Du som studentrepresentant behöver ge ditt godkännande för att vi ska kunna publicerar ditt namn och mejl på vår hemsida. Vi har en sida med förtroendeuppdrag där går det att se vilka poster som är tillsatta eller vakanta.

Syftet är att studenter och doktorander ska kunna söka nya poster som är lediga, att personal på högskolan ska kunna se vilka som är student- och doktorandrepresentanter samt att studenter och doktorander ska kunna se vem som är representant för just dem. 

STUDENTHANDBOK FÖR MEDBESTÄMMANDE

effekt.

I den här handboken hittar du praktisk information om studentmed-bestämmande och studentrepresentation på Södertörns högskola genom SöderS – Södertörns högskolas studentkår. Använd effekt. som din guide till högskolans beredande och beslutsfattande organ och till hur vi arbetar med utbildningsfrågor, som är ett av SöderS främsta uppdrag.

TIPS OCH TRIX

Mötes-ordlista

Ibland går det bara inte följa med i alla förtkortningar och krångliga mötesord - men misströsta ej! Vi har sammanfattat de vanligaste orden att hålla koll på i ditt uppdrag!

KUNSKAPSUTBYTE

Påverkansforum

Påverkansforum är studentrepresentanternas största mötesplats för utbyte, kompetensutveckling och stöd från studentkåren.

Introduktion för studentrepresentanter

Anmäl dig till ett av våra introduktionstillfällen, så är du inom kort representant för just din kurs eller utbildning!

- Samtliga introduktioner för studentrepresentanter kommer tillsvidare att ske digitalt via Zoom, mer information i respektive mötestillfälle -