Enda sättet att säkra studenternas inflytande.
Studentrepresentanter fyller en oersättelig funktion inom studentkåren och högskolan. Det är här vi garanterar studenternas inflytande.

Forma framtidens utbildning.

Utbildningsbevakning är ett av SöderS främsta uppdrag. Genom SöderS status som studentkår äger vi frågan om tillsättandet av studentrepresentanter på Södertörns högskola. Genom studenternas representation främjar vi studenternas inflytande över utbildningskvaliteten och campusandan på högskolan och på Campus Flemingsberg.

Som studentrepresentant har du möjlighet att påverka din och dina medstudenters utbildning. Uppdraget innebär bland annat att du är med på möten där frågor som rör din utbildning diskuteras, utvärderas och planeras. Det kan exemplevis vara vad som ska rymmas i kurser och program eller vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Inga särskilda förkunskaper krävs. Uppdraget som studentrepresentant innebär cirka 2 timmars arbete i månaden.

Vill du bli studentrepresentant?

Uppdraget som studentrepresentant tillsätts av kåren, för att bli tillsatt måste du först gå vår introduktion. Anledningen till det är dels att det är ett officiellt förtroendeuppdrag som du får av kåren, men även för din skull, det är viktigt att du som studentrepresentant vet dina rättigheter och skyldigheter och känner dig trygg i rollen. 

Anmäl dig till ett av våra intron här!

Förmåner som studentrepresentant:

  • Om du är medlem i SöderS, betalar kåren dig arvode om 100kr/timme, plus förberedelsearvode på 100 kr.
  • Du får inflytande över din utbildning och därmed chansen att påverka statusen på din examen.
  • En bra merit för ditt CV.
  • Möjlighet till vidareutbildning på våra Påverkansforum.

Har du frågor om studentrepresentation? Mejla studentrepresentation@soders.nu 

FÅ CASH

Arvodes-anmälan

Studentrepresentanter som är medlemmar i SöderS har rätt till arvode.

Läs mer och registrera dig här!

STUDENTHANDBOK FÖR MEDBESTÄMMANDE

effekt.

I den här handboken hittar du praktisk information om studentmed-bestämmande och studentrepresentation på Södertörns högskola genom SöderS – Södertörns högskolas studentkår. Använd effekt. som din guide till högskolans beredande och beslutsfattande organ och till hur vi arbetar med utbildningsfrågor, som är ett av SöderS främsta uppdrag.

KUNSKAPSUTBYTE

Påverkansforum

Påverkansforum är studentrepresentanternas största mötesplats för utbyte, kompetensutveckling och stöd från studentkåren.