Bli studentrepresentant
Anmäl dig till ett av våra introduktionstillfällen, så är du inom kort representant för just din kurs eller utbildning!
 

Introduktionstillfällen

- Samtliga introduktioner för studentrepresentanter kommer tillsvidare att ske digitalt via Zoom, mer information i respektive mötestillfälle -

Nya datum för introduktionstillfällen kommer att läggas upp löpande under terminen.