Arbetsgrupp för breddad rekrytering

4 mars 2020

SöderS söker nu en studentrepresentant till Arbetsgruppen för breddad rekrytering. 

Uppdraget består i att ta fram en rapport och plan i hur högskolan aktivt ska arbeta med breddad rekrytering. Rapporten ska lämnas till rektor i september 2020. Gruppen ska göra en genomlysning av hur högskolan arbetar med breddad rekrytering och breddat deltagande samt hur detta arbete kan vidareutvecklas. 

Om du är intresserad av frågor som rör breddad rekrytering och deltagande - sök till det här uppdraget! Det är en stor erfarenhet och merit och du får djupdyka i en intressant fråga. 

Uppdraget är arvoderat om 100 kr i förberedelsetimme samt 100 kr per mötestimme, för SöderS medlemmar. 

Du söker genom att anmäla ditt intresse till studentombud@soders.nu