Arbetsgrupp för Europauniversitet

4 mars 2020

SöderS söker nu två studentrepresentanter till Arbetsgruppen om Europauniversitet (European Universities Initiative). 

Initiativet Europauniversitet har tagits fram för att stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten i EU.  Målet är att främja gemensamma europeiska värderingar och genom gemensam långsiktig strategi och tätt samarbete öka student-, doktorand- och personalutbyte samt stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation. Som studentrepresentant i arbetsgruppen ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom frågor som rör internationella samarbeten och nätverk och får möjlighet att påverka genom att föra fram studentperspektivet vad gäller för- och nackdelar samt möjligheter och förutsättningar, vad gäller högskolans eventuella deltagande inom europauniversitetet. Uppdraget är arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor per förberedelsetimme för SöderS medlemmar.

Arbetsgruppen kommer att:

Undersöka villkor, förutsättningar och möjliga interna kriterier för högskolans eventuella deltagande i ett konsortium under EUI

Kartlägga formella och ekonomiska villkor och förutsättningar för konsortiesamarbete

Bedöma i vilken mån ett eventuellt deltagande bidrar till realisering av högskolans utvecklingsplan och långsiktiga mål

Identifiera och värdera för- och nackdelar med ett eventuellt deltagande 

Ge förslag på vilka strategiska och akademiska överväganden som bör vara vägledande i ställningstagandet till ett konsortiedeltagande.

Arbetsgruppens arbete ska redovisas för rektor senast 20 maj 2020.

Om du är intresserad av uppdraget eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till studentombud@soders.nu