Bedömargrupp

4 mars 2020

SöderS söker nu en studentrepresentant till högskolans bedömargrupp. 

Gruppen har som ansvar att i enlighet med högskolans kvalitetssystem granska och bedöma högskolans utbildningar, genom att analysera olika typer av material, enligt två olika modeller: Model A och Model B. I model A gör bedömargruppen bedömningar av självvärderingar som programmet själv skriver. I model B granskar bedömargruppen istället kursplaner inklusive litteraturlistor samt självständiga arbeten. 

Det är ett lärorikt uppdrag där du som student är en aktiv del i att granska utbildningarna på Södertörns högskola. Med dig får du ton av erfarenhet av värderingsförmåga och kritiskt tänkande. Du får även en stor inblick i hur utbildningen fungerar och utvecklas. 

Om du är intresserad av uppdraget eller vill veta mer får du gärna höra av dig till studentombud@soders.nu