Högskolans fakultetsnämnd

4 mars 2020

SöderS söker nu två stycken suppleant-studentrepresentanter till det högskoleövergripande kvalitetsorganet Fakultetsnämnden. 

Att sitta som studentrepresentant i Fakultetsnämnden är en riktigt lärorik erfarenhet som ger ett helikopterperspektiv över högskolan och kvalitetsarbetet som bedrivs. Hör fattas det bland annat beslut om inrättande av huvudområden och utbildningsprogram, inrättande av utbildningsplaner, utformande av riktlinjer för exempelvis kursvärderingar samt antagning av doktorander och docenter. Som medlem i SöderS är uppdraget arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 300 kronor för förberedelsetimme.


Om du är intresserad av detta uppdrag får du gärna höra av dig till studentombud@soders.nu