Projekt för samverkan

4 mars 2020

SöderS söker nu 3-4 studentrepresentanter samt 3-4 doktorandrepresentanter som vill vara med och lämna synpunkter på VINNOVA-projektet UtvInd (Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan). 

VINNOVA-projektet UtvInd utgör en viktig del av arbetet att hämta in synpunkter, från lärare/forskare, ledningar, doktorander och studenter, på en preliminär uppställning av samverkansindikatorer med avseende på dessas lämplighet och användbarhet. Syftet är att förankra och pröva indikatorerna i olika delar av verksamheterna vid de deltagande lärosätena och att utifrån detta kunna välja ut/identifiera ändamålsenliga indikatorer som kan ingå i en kommande uppföljningsmodell.

Uppdraget består av att gå igenom olika indikatorer och därefter skriva in kommentarer i ett exceldokument. Projektet behöver få in kommentarer senast den 30 mars 2020.

Hör gärna av er till Dan-Anders Lidholm om ni har frågor. Om ni är intresserade av uppdraget, kontakta studentombud@soders.nu