Arbetsgrupp för självvärdering breddad rekrytering

4 mars 2020

SöderS söker nu två studentrepresentanter till arbetsgruppen för självvärdering om breddad rekrytering. 

Södertörns högskola ska under våren ta fram en självvärdering om högskolans arbete med breddad rekrytering, vilken kommer utgöra underlag för UKÄ:s utvärdering av området (se UKÄ:s hemsida för info). Det har nu satts samman en arbetsgrupp som ska utgöra stöd i skrivandet av självvärderingen. Ett första möte för arbetsgruppen är bokat till 26 januari kl 13.00-15.00. 

Arbetsgruppen består av (förutom studentrepresentanter):

Henrik Bohlin, professor, huvudansvarig för skrivandet av självvärderingen och arbetsgruppens ordförande

Maria Eklund Heinonen, lektor

Kajsa Sköldvall, adjunkt

Sofia Ågren, adjunkt

Kristin Rosén, samordnare för stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning

Carl Thörner, handläggare

Uppdraget är arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor i förberedelsetimme för medlemmar i SöderS.


Om du är intresserad av uppdraget eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till studentombud@soders.nu