Råd för internationalisering

4 mars 2020

SöderS söker nu två studentrepresentanter till Internationaliseringsrådet. 

Internationaliseringsrådet arbetar strategiskt med allt vad gäller internationalisering av högskolan. Dess huvuduppgift är att bland annat:


Utgöra styrgrupp för högskoleövergripande satsningar vad gäller internationaliseringsarbetet

Utveckla och förankra högskoleövergripande planer och strategier för internationaliseringsarbetet i högskolans olika verksamheter

Föreslå rektor prioriteringar i internationaliseringsarbetet

Tillse (via respektive verksamhet) att beslut om olika internationaliseringssatsningar implementeras och utvärderas 

Arbetet i internationaliseringsrådet ger en bred inblick i högskolans övergripande struktur och organisation samt särskild kompetens i högskolans internationaliseringsarbete. Mötena hålls på engelska, alltså går det även bra med en icke svenskspråkig student. Dock kommer en del av de skriftliga underlagen att vara på svenska. Uppdraget är arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor i förberedelsetimme för medlemmar i SöderS.


Om du är intresserad av uppdraget eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till studentombud@soders.nu