Rådet för strategisk samverkan

4 mars 2020

Nu söker SöderS en studentrepresentant till högskolans strategiska samverkansråd.
Det strategiska samverkansrådet bildades 2017 av rektor och har som uppdrag att: 

Utveckla systematiskt och strukturerat arbete med strategisk samverkan vid Södertörns högskola samt mellan högskolan och dess parter
Föreslå rektor prioriteringar i samverkansaktiviteter
Föreslå rektor både långsiktiga och kortsiktiga samverkansaktiviteter
Utgöra styrgrupp för högskoleövergripande samverkansaktiviteter vid Södertörns högskola 

Det här är alltså ett toppenuppdrag för dig som gillar att tänka stort och brett kring samverkan. Uppdraget är arvoderat om 100 kronor per mötestimme samt 100 kronor per förberedelsetimme för SöderS medlemmar. 

Om du är intresserad av uppdraget eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig till studentombud@soders.nu