19/9 15.00-15.45 - ÄNDRAT TILL DIGIATLT, Introduktion för studentrepresentanter

Välkommen till introduktion för nya studentrepresentanter! Kl 15.00-15.45

Detta är ett tillfälle där du får all relevant information om uppdraget som studentrepresentant. Efter att du deltagit på introduktionen blir du formellt tillsatt av kåren och kan börja ditt uppdrag som studentrepresentant!

Inga förkunskaper krävs, alla studenter som vill får anmäla intresse för att bli studentrepresentant.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du är med på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

ÄNDRAT TILL DIGITALT

Vid frågor kontakta studentrepresentation@soders.nu

Datum:

19 september 2022

Tid:

15.00-15.45

Plats:

ÄNDRAT TILL ZOOM, LÄNK KOMMER PÅ MAIL

Pris:

Gratis