29/9 - Introduktion för studentrepresentanter (digitalt)

Välkommen till Introduktion för nya studentrepresentanter! 29/9 16.15-17.00 DIGITALT via zoom

Detta är ett tillfälle där du får all relevant information om uppdraget som studentrepresentant. Efter att du deltagit på introduktionen blir du formellt tillsatt av kåren och kan börja ditt uppdrag som studentrepresentant!

Inga förkunskaper krävs, alla studenter som vill får anmäla intresse för att bli studentrepresentant.

Som studentrepresentant vakar du över innehållet i din och dina medstudenters utbildning. Du är med på möten med de som bestämmer hur undervisningen ska gå till, bland annat vad som ska rymmas i kurser och program och vilken litteratur som ska användas i utbildningen.

Detta tillfälle kommer att ske digitalt. Mötet sker via Zoom, länk skickas ut via mejl 10-15 minuter innan mötestillfället.

Vi ser fram emot ha dig som studentrepresentant!

Vid frågor kontakta studentrepresentation@soders.nu

Datum:

29 september 2022

Tid:

16.15-17.00

Plats:

Mötet sker via Zoom, länk skickas ut via mejl 10-15 minuter innan respektive mötestillfälle.

Pris:

Gratis