Arvode för studentrepresentanter

Tidrapport för arvode

Vårterminen 2024

Här hittar du villkor rörande arvodesutbetalning samt formulär för registrering och tidsrapportering.

Har du rätt till arvode?

Det tar vi redo på i tre enkla steg.

Är du medlem?

Du behöver vara medlem i SöderS. Hur vet du om du är medlem? Har du ett mecenatkort med SöderS logotyp eller ett kvitto från din betalning till medlemskapet som gäller den aktuella terminen är du medlem. Du kan bli medlem när som helst under terminen.

Är du korrekt tillsatt?

Du måste vara vald av SöderS och vara ordinarie studentrepresentant i ditt/dina råd. Om du är suppleant får du arvode för de möten som du varit i tjänst. Om du är osäker på om du är ordinarie eller suppleant kan du kolla i vårt register.

Har du all tid och info?

Registrerings- och tidsrapporteringsformuläret måste vara korrekt ifyllda och in skickade senast 30 dagar efter avslutad termin för att arvodesutbetalning ska ske.

Om alla steg är klara betyder detta att du har rätt till arvode och ska tidrapportera!

Tidsrapportering för utbetalning av arvode som studentrepresentant

Tidrapporten fyller du i vid slutet av terminen och då rapporterar du in totala antalet möten och timmar för hela terminen. Om du sitter i flera olika råd på högskolan fyller du i en tidrapportering för varje råd. För att pengarna ska kunna betalas ut i tid är det jätteviktigt att all information är korrekt! Deadline för tidsrapportering VT24 är 2 juli.

OBS: Vi kan endast garantera utbetalningar till svenska bankkonton. 

Om dig
Information om dig för att vi ska kunna betala ut arvode.
Om ditt uppdrag
Information för kontroll och beräkning av arvodets storlek.
Beslut av enskild person/ ordförande beslut
För att få arvode för beslut av enskild person/ordförande beslut behöver du ha varit delaktig vid beslut genom att ha: Tagit del av förslaget och läst igenom eventuellt tillhörande beslutsunderlag. Återkopplat till den enskilda beslutsfattaren. Beroende på forum kan återkopplingen ha skett via mail, telefon eller under en föredragning. OBS! Det är antalet beslut per termin som räknas och inte antalet samtal, mail, föredragningar eller den totala tiden.
SöderS dataskyddspolicy

Vad är ett ordförandebeslut? 

Kolla in filmen där vår samordnare för studentrepresentation förklarar vad det betyder →