Arvode och tidsrapportering

Som studentrepresentant har du rätt till arvode! Arvodet för deltagande vid råd är 100kr/möte + 100kr/mötestimme. Ett möte på 2 timmar blir alltså 300kr. I vissa centrala råd, till exempel Fakultetsnämnden eller Disciplinnämnden är det 300kr/möte + 300kr/mötestimme.

För att få arvode behöver en vara formellt tillsatt av kåren, vara medlem i den aktuella terminen och skicka in sin tidrapport med korrekta uppgifter i tid.

Vid varje terminsavslut skickar du in din tidrapport. Detta avser den totala mängden timmar för hela terminen där antal möten skrivs separat från antal timmar. Till exempel skrivs 2 möten på 2 respektive timmar som 2 möten med totalt 4 timmar. Studentrepresentanterna blir påminda om detta via mail och får där också ett slutdatum för att skicka in sin tidrapport. Arvode betalas ut ca 1 månad efter sista datum för rapportering, som en klumpsumma för den totala mängden timmar.

Arvodering vid ordförandebeslut/beslut i särskild ordning

Studentrepresentanter har också rätt till arvode vid ordförandebeslut. Dessa räknas som antal beslut per termin. För att ta del av dessa behöver studentrepresentanten: 

  • Ta del av förslaget och läst igenom eventuellt tillhörande beslutunderlag.
  • Återkoppla till den enskilda beslutsfattaren. Beroende på forum kan återkoppling ske via mail, telefon eller en föredragning. Antal mail eller liknande i samma konversation för beslutsfattande räknas inte som antal beslut.  

Arvodering för ordförandebeslut sker enligt denna taxa:

1-5 beslut: 100 SEK
6-10 beslut: 200 SEK
11 och uppåt: 300 SEK

Här påverkar vi högskolan