Södertörns högskolas studentkår

Bli medlem →

rätt jobb som blivande socionom.

Arbetsmarknadsworkshop med Akademikerförbundet SSR den 12 mars 2024.

Tentamen, tillgänglighet & trakasserier

Rapport om studenters arbetsmiljö vid Södertörns högskola 2023

SöderS utbildar aktiva studenter i psykisk ohälsa

NewS

Nyheter från Södertörns högskolas studentkår

18 januari 2024

SöderS i möte med riksdagens utbildningsutskott

15 januari 2024

Ny plattform för studenthälsa

13 december 2023

Vinst över välmående - Svenskt näringsliv släpper ny rapport

29 november 2023

Höstsammanträdet 2023 är nu avslutat

27 november 2023

Välkommen till SöderS Vintersittning 2023

22 november 2023

Sök till styrelsen för SöderS Pub 2024!

PartnerS

Samarbeten & medlemsorganisationer