Nästa station: Studentstaden Flemingsberg

Ny rapport om utveckling och involvering av studenter i den regionala stadskärnan Flemingsberg

Sök till studentkårens styrelse!

Valberedningen har öppnat upp för kandidaturer och nomineringar för uppdrag inom SöderS 2024/25!

Christian Sommer är Södertörns högskolas bästa lärare.

Christian Sommer, adjunkt i miljövetenskap har mottagit utmärkelsen Guldgripen 2023.

Nu stärker vi det arbetsmiljöarbetet vid Södertörns högskola.

NewS

Nyheter från Södertörns högskolas studentkår

16 april 2024

Föreläsning om Palestina med prof. Mattias Gardell

5 april 2024

Inbjudan till Samverkansforum

SöderS bjuder in föreningar och verksamheter till Samverkansforum den 24 april 2024

22 mars 2024

Våga fråga, våga lyssna

Workshop om säkerhet och psykisk ohälsa i studentlivet

22 mars 2024

Karriärdag för det ideella engagemanget

21 mars 2024

Djordje Vavan gör praktik hos SöderS

15 mars 2024

Christian Sommer är Södertörns högskolas bästa lärare 2023

PartnerS

Samarbeten & medlemsorganisationer