Att vara studentrepresentant

Ordet studentrepresentant innebär precis vad det låter som – en representant för alla studenter inom sitt ämne, program, sin institution eller liknande. Er viktiga roll på högskolan kan inte nog betonas. Lärare och personal har mycket erfarenhet i ryggen, men de vet inte hur utbildningen upplevs idag och hur högskolan uppfattas som student.

Fånga in studenternas åsikter och förslag!

Ni är tillsatta för ert personliga engagemang och era kompetenser. Egna erfarenheter är viktiga att använda i sitt uppdrag, däremot ska du inte driva en personlig agenda, utan tillvarata samtliga studenters intressen. Det är bra att tänka ur ett så brett perspektiv som möjligt. Hur påverkar beslutet i fråga exempelvis en student med barn? Eller någon som inte har svenska som förstaspråk? Representanter förväntas på så sätt föra fram alla studenters perspektiv i de frågor som diskuteras och lyfta det som medstudenterna anser är viktigt. En betydelsefull del av uppdraget är just att återkoppla och diskutera med sina medstudenter innan och efter sammanträden. Enklast gör ni detta direkt under föreläsningar eller seminarier, men en Facebookchatt eller liknande är också ett utmärkt forum för att diskutera ärenden ni vill ta upp! 

Kom ihåg att du som studentrepresentant aldrig heller ska behöva hjälpa andra studenter att driva individuella ärenden. Som studentrepresentant representerar du en större grupp studenter, och inte enskilda studenter. Om en kurskamrat hör av sig till dig med ett personligt ärende ska du istället hänvisa hen till högskolans eller studentkårens befintliga stödfunktioner, såsom Studie-och karriärvägledning eller Studenthälsan.

Du kan alltid hänvisa studenter som behöver vägledning eller hjälp till SöderS studentombud.

Om och inför möten

Som studentrepresentant är du ledamot på samma villkor som alla andra ledamöter. Det kan kännas tungt att sitta som minoritet inför rådets alla lärare och professorer, men kom då ihåg att din röst väger lika tungt som alla andras. Det går även att reservera ett nej till ett beslut som kommer föras i protokollet. På så sätt dokumenteras det att du ställer dig emot ett beslut - även om det röstas igenom.

Inför möten behöver du också läsa de möteshandlingar som skickas ut inför mötet. Dessa kan till exempel vara litteraturlistor eller kursplaner. Rådet ska också skicka ut en dagordning med de punkter som kommer diskuteras.

Om du inte kan närvara vid ett möte behöver du meddela mötets ordförande, och kolla om det finns en suppleant som kan ersätta dig. Alla studentrepresentanter inklusive suppleanter går att se här.

Hur kompenseras missad studietid?

Högskolan ska underlätta för studenter att delta vid sammanträden genom att exempelvis låta studenter byta seminariegrupp vid behov eller ta igen missade moment.

Det kan se olika ut i olika kurser och program för hur missat moment kompenseras men ofta sker det genom en kompensationsuppgift och i vissa fall behöver du inte kompensera vad du har missat överhuvudtaget.

Beslut av enskild person

Beslut av enskild person innebär beslut som tas mellan möten. Det kan handla om kontakt via mail eller telefon eller liknande. Här behöver du ta ställning till informationen som ges, i ditt svar.

Det kan till exempel handla om beslut om examinator eller liknande relevanta beslut för det rådet du sitter i. Dessa beslut har du också rätt till arvode för, mer om det går att läsa under fliken "Arvode och tidsrapportering".

Påverkansforum

SöderS ska minst två gånger per verksamhetsår anordna Påverkansforum. Syftet med Påverkansforum är att erbjuda studentrepresentanter fortbildning inom sina uppdrag. Det ska vara en mötesplats för studentrepresentanter från olika ämnen och program för att dela upplevelser, lärdomar, växa tillsammans och få verktyg för att stärka studentinflytandet på Södertörns högskola.

Under Påverkansforum ska det finnas tid för studentrepresentanter att lära sig mer om olika uppdrag och påverkansmöjligheter på högskolan. SöderS ska erbjuda relevanta föreläsningar, presentationer, workshops eller liknande som bidrar till att uppnå syftet med Påverkansforum. När aktuellt datum närmar sig kommer vi skicka en inbjudan till alla studentrepresentanter.

Introduktion till studenters representation