Introduktion till studenters representation

Använd effekt. som en handbok och guide till hur du kan bedriva inflytande på högskolan och till hur vi på SöderS arbetar med utbildningsfrågor, som är ett av våra främsta uppdrag. Här hittar du praktisk information som rör studentrepresentation på Södertörns högskola. Även forskarstuderande omfattas av begreppet studentrepresentation.

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. (2 kap 7 § Högskolelagen) och tillsätts, samt entledigas av SöderS.

Största delen av studentinflytandet sker på utbildningsnivå inom ämnesråd, programråd och institutionsnämnder. Studenter har därutöver rätt att representeras i högskoleövergripande och lokala nämnder, råd, arbetsgrupper och liknande. När beslut fattas eller beredning sker av en enda person har studenter rätt att få insyn och bli hörda. Läs mer om exempel på högskolans beredande och beslutande organ under fliken "Här påverkar vi högskolan".

De som är intresserade av att bli studentrepresentanter eller vill veta mer om uppdraget är alltid välkomna att höra av sig till SöderS. Inom ämnen och program är det möjligt att, efter samråd med program-/ämnessamordnare och SöderS, nominera studenter till uppdraget som studentrepresentant i ämnes-/programrådet och föreslå SöderS att tillsätta de nominerade.

Riktlinjer och policydokument för studentinflytande

Som studentrepresentant är det bra att ha högskolans regelverk nära till hands. På Södertörn högskolas hemsida finns det bra information under fliken Student -> Möjligheter, resurser & rättigheter -> Rättigheter, skyldigheter och säkerhet. Det kan vara bra att bekanta sig med dessa dokument för att få en överblick över hur högskolans regelverk fungerar.

I specifika ärenden kan det också vara  bra att kunna slå upp relevanta sidor i dessa dokument för att se hur högskolan ställer sig inför ärendet i fråga.

Rättigheter och skyldigheter

I “Rättigheter och skyldigheter – regelverk för studier på grundnivå och avancerad nivå vid Södertörns högskola” finns bra information som direkt rör studentrepresentation. Här går det exempelvis att läsa om studentinflytande eller andra relevanta frågor såsom regelverk för tentamen.

Riktlinjer för studentinflytande

Riktlinjer för studentinflytande går också att läsa som ett separat dokument där relevant information är enkelt punkterad. Här finns även högskolans policy angående studentinflytande.

Stöd och råd från SöderS

SöderS finns tillgängligt för alla studenter för att ge stöd vid diverse ärenden under studietiden. Vid ärenden som direkt berör studentrepresentation, såsom arvode, tidrapport eller registrering, går det att kontakta samordnaren för studentrepresentation för att få stöd. Vid mer individuella ärenden som rör dig personligen som student är det bäst att kontakta studentombudet. Detta gäller också om en medstudent har ett personligt problem. En vanlig kritik studenter vill att deras studentrepresentanter ska framföra under möten, kan exempelvis vara att de känner sig felaktigt bedömda på en tenta. Detta är inte något du som studentrepresentant ansvarar för, eller ska ta upp på ditt ämnes-eller programråd, utan då kan du be hen kontakta studentombudet.  

Samordnaren för studentrepresentation: studentrepresentation@soders.nu

Studentombud: studentombud@soders.nu 

Är du osäker på vem du ska vända dig till går det alltid att maila info@soders.nu