Intyg för studiefrämjande engagemang

Engagemanget för studentlivet och utbildningens utveckling är en vital del i arbetet för att skapa en högkvalitativ och rättssäker utbildning, ett starkt studentmedbestämmande och ett levande campus. Högskolan vill därför premiera de studenter som under studietiden innehaft positioner och uppdrag inom studentkårens arbete och bidragit till att uppnå studentkårens och högskolans visioner och mål.

Därför ges vissa studentaktiviteter vid högskolan extra poäng när du som student söker utbytesstudier. Varje student kan ges max 30 poäng under sin studieperiod.

Meriter och poängsystem

Ledarskapsuppdrag | 15 poäng

Ges till studenter som har haft en ledande position som språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit beroende på uppdragets omfattning och föreningens storlek.

Aktivt engagemang | 7,5 poäng

Ges till studenter som har haft ett längre uppdrag inom förening, fadder för utbytesstudenter, studentrepresentant eller funktionär i någon av studentkårens verksamheter. Grundförutsättningen för att tilldelas meritpoäng på denna nivå är att uppdraget omfattat minst åtta (8) timmar under en termin.

Kortare uppdrag | 3,5 poäng

Ges till studenter för engagemang och arbete utfört under en kortare period för enskilda projekt som i regel omfattat färre än åtta (8) timmar under en termin.

Begäran om intyg

Ansökan om meritpoäng ska ske i samband med ansökan om utbytesstudier. I intyget kan flera föreningar och uppdrag finnas med. Uppdraget måste vara fullföljt för att ges meritpoäng. En student kan inte begära meritpoäng för samma uppdrag två gånger.

Begäran om intyg för studiefrämjande engagemang inom studentkårens verksamhetsområden görs till SöderS. Varje uppdrag som student söker om intyg och meritpoäng för kontrolleras genom ansvarig för respektive uppdrag. Beslut om tilldelade meritpoäng fattas av SöderS ordförande eller genom delegation.

För att få ut meritpoäng krävs medlemskap i SöderS – Södertörns högskolas studentkår.

Begäran om intyg

Om dig
Om uppdragen du ansöker om meritpoäng för
Lista det eller de uppdrag du ansöker om meritpoäng för. För varje uppdrag skriver du titel i vilken förening eller vilket organ samt period.