Akademisk högtid 2019

Akademisk högtid är en ceremoni som tar plats på flertalet högskolor och universitet i Sverige. På Södertörns högskola infaller högtiden i februari varje år och innehåller professorsinstallation, doktorspromotion och promovering av hedersdoktor – men vad betyder detta?

Doktorspromotion


Efter att en doktorand vid Södertörns högskola fått sin avhandling efter disputation godkänt inbjuds denne till Akademisk högtid för att promoveras. En sån person kallas under högtiden för promovendi. Under promotionen tilldelas de sina insignier, diplom och lagerkrans, och är därefter formellt promoverade vid sitt lärosäte.

Under Akademisk högtid promoverades följande:

 • Natasja Börjesson, filosofie doktor i miljövetenskap
 • Roman Horbyk, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Rebecka Katz Thor, filosofie doktor i estetik
 • Josefine Larsson, filosofie doktor i miljövetenskap
 • Maria Lönn, filosofie doktor i genusvetenskap
 • Tove Porseryd, filosofie doktor i miljövetenskap
 • Maarja Saar, filosofie doktor i sociologi
 • Gustav Strandberg, filosofie doktor i filosofi


Även Karin Edberg, filosofie doktor i sociologi, Karin Jonsson, filosofie doktor i historia, samt Julia Velkova Öberg, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, promoverades i sin frånvaro

Professorsinstallation


Beslut om att inleda prövning om befordran till professor fattas av rektor efter förslag från prefekt. Därefter sker sakkunniggranskning av den sökande och frågan behandlas även rekryteringskommittén. Slutligen kommer ärendet tillbaka till rektor för beslut om befordran till professor.

De som under året klarat prövningen ska under Akademisk högtid installeras vilket är den högtidliga och formella utgivelsen av ämbetet.

Under Akademisk högtid 2019 installerades följande:

 • Alireza Behtoui, professor i sociologi
 • Anders Burman, professor i idéhistoria
 • Heike Graf, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning
 • Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi
 • Mattias Pirholt, professor i litteraturvetenskap
 • Lena Roos, professor i religionsvetenskap

Promovering av hedersdoktor


Södertörns högskola har promoverat hedersdoktor sedan 2013. Hedersdoktor är en utmärkelse till en person vars forskning ska överensstämma med högskolans egna värderingar och profil. Hedersdoktor utses av fakultetsnämnden efter nomineringar ifrån kollegiet.

Till hedersdoktor 2019 utsågs Diana M. Mishkova som är professor i historia och ansvarig ledare för Centre for Advanced Study i Sofia.

Ordförande bloggar: Om vikten av en god pedagog