Ansök om tillgodoräknande digitalt

Nu blir det enklare att ansöka om tillgodoräknande!

Har du läst en kurs vid ett annat lärosäte som du tycker motsvarar delar av den utbildning du studerar på Södertörns högskola? Eller har du läst en kurs eller flera utomlands och vill ha dessa i ditt examensbevis?

Då kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade. Från och med den 2 oktober kan du ansöka om tillgodoräknande digitalt direkt i Student-Ladok.

I menyn under "Tillgodoräknande"gör du din ansökan. I varje steg finns instruktioner samt länkar till sh.se där det även finns information om tillgodoräknande.

Denna hantering gäller alla studenter på Södertörns högskola förutom polis- och lärarstudenter. För dessa gäller samma ansökningsförfarande som tidigare.

Läs mer om tillgodoräknande på sh.se →

Verktyg för en mer inkluderande och stödjande studiemiljö