SFS Bostadsrapport 2023

Stockholm listas fortsatt som rödmarkerad studentstad vad gäller tillgängliga bostäder för studenter enligt Sveriges förenade studentkårer (SFS).

SFS utreder årligen studentbostadsläget i landet och presenterar i samband med höstens terminsstart sin rapport där varje studieort markeras grön, gul eller röd utifrån kriterier för bland annat kostnad, tillträde och läge. Totalt över hela landet finns ungefär 100 000 studentbostäder fördelade på Sveriges cirka 400 000 studenter. I Stockholm, Sveriges största studentstad, finns drygt 25 000 studentbostäder för stadens 100 000 studenter och doktorander att dela på.

I rapporten kommenterar Viktorija Pesic, ordförande för Stockholms studentkårer, att flera väljer bort Stockholm som studieort med anledning av den osäkra bostadsmarknaden. En undersökning från Studentbostadsföretagen och Ungdomsbarometern visar att så många som 41 % skulle välja bort Stockholms universitet på grund av bostadsbristen. På topp-10-listan över nedprioriterade lärosäten finns även Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan.

Men det är inte bara bristen på bostäder som är boven i dramat. Efter 2023 års hyresförhandlingar höjdes hyrorna i Stockholms kommunala bestånd med i snitt 4,45 %. Den generella hyreshöjningen inom Stockholms studentbostäders (SSSB) bestånd landade på 4,75 %. En studentlägenhet i Stockholm kan idag kosta mellan 4000 och 10 000 och det är i nyproduktionen som hyresnivåerna allra mest sticker ut.

Stockholm saknar kraft för att leva upp till sina ambitioner om en tillgänglig och attraktiv kunskapsstad och på nationell nivå läggs fortsatt utbildningspolitiska förbättringsåtgärder långt in skrivbordslådorna. Förslagen finns. Såväl statens egna utredningar och en enad studentrörelse har visat på ett mer studentanpassat studiebidrag och former för statlig stimulans som möjliggör bättre och fler studentbostäder.

I Stockholmsområdet finns gott om mark, pengar och behov - och studenter från Stockholm som kan studera för att de bor kvar hemma. För att möjliggöra ett växande och levande Campus Flemingsberg behöver stad och studentstad gå hand i hand. Annars kommer Flemingsberg att eka tomt när studenterna lämnar högskolan efter dagens seminarium.

Frida Hanslep Kellén

Ordförande
Hjälp! Jag har blivit student