Diskussionsfika med VariianS

Hur upplever du ditt stöd från FUNKA? Det vill vi diskutera med dig! Studentföreningen VariianS bjuder in till diskussionsfika!


När? Onsdagen den 7 februari 2024 mellan klockan 13.00 och 15.00
Var? Sal MC221 på Södertörns högskola

Detta kommer hända:

Deltagarna delas in i mindre grupper för att diskutera några frågor som vi har förberett. Frågorna berör hur man som funka-student har upplevt sina stöd och anpassningar, samt kontakten med lärarna. Vi kommer sedan att samla in och sammanställa era svar. Materialet kommer därefter att användas i en presentation som skall hållas inför Funka och lärare på högskolan, i syfte att förmedla vad som fungerar bra respektive mindre bra. Vi kommer även att diskutera övriga önskemål.

Anmälan

Klicka i ditt deltagande här så vet vi ungefär hur många vi behöver köpa fika till!

Undrar du något?

Vid frågor går det bra att maila till variians@soders.nu

Varmt välkomna!

Om VariianS

Variians är en studentförening på Södertörns högskola som drivs av funka-studenter. Föreningens syfte är att skapa utrymme för gemenskap, samt att fungera som en röst för funka-studenters behov och erfarenheter. VariianS är föreningsmedlem i Södertörns högskolas studentkår.

Ekonomstudenterna kallas till ordinarie föreningstämma