Djordje Vavan gör sin praktik hos SöderS

”Jag har alltid haft intresse för politiska frågor - redan innan jag som ung förstod var politik var.”


Djordje Vavan studerar internationell migration och etniska relationer (IMER) med statsvetenskaplig inriktning på Södertörns högskola. Programmet samläser vissa kurser med både europaprogrammet och kulturanalys, något som gör att Djordje än mer känner att han valt rätt utbildning: 

”Det skapar fler givande möten och gör att något nytt händer under utbildningens gång. Att hela tiden träffa nya människor från olika bakgrunder är det bästa med att studera på Södertörns högskola.”

Under praktiken kommer Djordje att analysera studentkårens demokratiska funktioner. Bland annat genom att se varför studenter väljer att engagera dig inom studentkåren och hur de nyttjar sin demokratiska rätt och därmed hur vi som organisation kan attrahera fler. Djordje ska också göra en resultatinriktad utvärderingsplan kopplat till SöderS studenträttsliga arbete där han ska kolla på hur studenterna bemöts av studentkåren och huruvida studenter upplever att de fått hjälp.

”Jag ser väldigt mycket fram emot att bara vara här och omvandla teori till praktik i frågor om  demokratiutveckling som vi berör inom min utbildning.”

Djordje har alltid haft ett stort intresse för det politiska spektrat, historia och hur samhället fungerar i stort. Med ett särskilt intresse för internationella frågor har Djordje framtidssikte på institutioner som FN eller UNESCO och att arbeta med politisk rådgivning eller analyshantering.

Nu stärker vi det lokala arbetsmiljöarbetet för studenter vid Södertörns högskola.