"Jag har ett stort intresse för konst i alla dess former och jobbar aktivt för att främja oetablerade konstnärer"

I januari tillträdde Emil Höglund som ny samordnare för studentrepresentation för Södertörns högskolas studentkår.

Tjänsten är ett vikariat på 30 % fram till sommaren. Vid sidan om uppdraget som samordnare studerar Emil estetikprogrammet på Södertörns högskola. Med sitt stora intresse för konst i alla dess former driver Emil också en kulturförening med stort fokus på att främja icke-etablerade konstnärer och du kan ofta se henne i Art Space där hon arbetar som studentvärd.

Samordnare för studentrepresentation arbetar särskilt nära studentkårens student- och doktorandombud. Uppdraget innefattar rekrytering och utbildning för studentrepresentanterna och merparten av tiden fylls av möten och kontakt med studenter, främst genom de introduktionsutbildningar som Emil håller för nya studentrepresentanter varje vecka.

"För mig är det viktigt att studenterna känner sig hörda och väl bemötta. Det är nog också det jag brinner för: det sociala utbytet och inblicken i studenternas tillvaro. Jag är stolt över att få ha en central roll i hur det ser ut på högskolan."


I höstas fastställde Södertörns högskolas styrelse en ny policy för studentinflytande. Policyn och de av rektor beslutade nya riktlinjerna är gällande från januari i år och medför en rad förbättringar och nya rutiner som ska implementeras över hela högskolan. Tillsammans med studentavdelningen på högskolan arbetar Emil för att sjösätta de nya formerna vilket är ett stort och mycket arbete.

Ett stort utvecklingsarbete inom studentkåren just nu handlar också om att stärka studentrepresentanterna i deras uppdrag på högskolan och förbättra studentkårens information, stöd och verktyg till dem. Under terminen kommer SöderS att släppa en ny form av handboken för studentrepresentanter, effekt. och just nu är planering av Påverkansforum i full rullning.

Emil har på kort tid satt ett stort avtryck på Södertörns högskola och hos dess studenter. Har du som student vid högskolan frågor om hur vi arbetar med studentinflytande eller är nyfiken på att bli studentrepresentant ska du boka in en kaffe med Emil. E-post fungerar också men är inte lika roligt.

TRE SNABBA

Emil Höglund

Vilken är den senaste boken du läste?

Jag läser så mycket skönlitteratur i mina studier att jag knappt minns allt! Men senaste boken jag “lustläste” var Caesaria av Hanna Nordenhök. Så bra!

Vilket är ditt bästa studietips?

Börja med det roligaste! Tänk att det inte är något du måste göra, utan något du vill. Då kommer du bli klar på nolltid.

Vilken är din favoritparagraf i högskolelagen?

Andra kapitlets sjunde paragraf, såklart. “Studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.”

På bild

Sidhuvud (fr.v): Emil Höglund och Gabriella Evrén
Porträttbild: Emil Höglund
Foto: Oskar M Wiik, kommunikatör

Styrelse för SöderS Pub 2023