Ny funktionalitet för examen och examensbevis

Från och med 22 april 2024 uppdateras ansökan, hantering och utlämnande av examen och examensbevis på Södertörns högskola.

Digital examen och digitala examensbevis

På Södertörns högskola har vi utfärdat digitala examensbevis med e-signering sedan juni 2018. Från och med den 22 april 2024 ansluter högskolan till en ny funktionalitet i Ladok som innebär att hela flödet kring examen, som – ansökan, utredning, bedömning, beslut, utfärdande av bevis med e-stämpel och arkivering – kommer att ske i Ladok.

Sökande av examen hämtar själv sitt bevis i Ladok för studenter

När examen utfärdats aviseras den som ansökt om examen automatiskt via e-post och kan då själv hämta sitt examensbevis i Ladok för studenter. Beviset kan hämtas när som helst och flera gånger. Personen kan även dela sin examen och dess innehåll med externa mottagare via en kod. Examensbeviset som hämtas är en representation av det beslut om examen som finns i Ladok.

Verifiera dokumentet

När den som ansökt om examen hämtar sitt examensbevis i Ladok för studenter, kommer det att vara e-stämplat. Det betyder att mottagaren av examensbeviset, till exempel en presumtiv arbetsgivare, kan kontrollera att dokumentet inte har ändrats sedan hämtningen från Ladok. Det gör man genom att ladda upp det mottagna dokumentet på Ladoks sida för verifiering. Ladok intygar då om dokumentet är identiskt med det som personen hämtade i Ladok. Det går också att verifiera e-stämpeln via en etablerad PDF-läsare.

Dela examen

Utöver verifiering av dokumentet går det även att dela information om examen. Den som har en examen utfärdad i Ladok kan dela information om den, till exempel med en arbetsgivare. Det görs genom att hämta en kontrollkod i Ladok och skicka den till en mottagare. Med hjälp av koden kan mottagaren se de uppgifter som finns i Ladok om examen och dess innehåll. Samma kod kan användas flera gånger och till flera mottagare och är giltig en begränsad tid.

Douglas Hofmann gör sin praktik hos SöderS