Föreningen SMUFs Årsmöte 2023

Fredag 28 april
15-16:30
SöderS, blå rummet


Kallelse: 28 april samlas MU-studenterna för årsmöte

Ett år har gått och det är nu dags att kalla till årsmöte för SMUF, Södertörns miljö- och utvecklingsförening! Massa har hänt under det gångna året och vi har äntligen fått starta upp aktiviteter på campus igen. Nu ser vi fram emot att lämna över till flera nya styrelsemedlemmar som är inspirerade att fortsätta!

Årsmötet kommer behandla allt från verksamhetsberättelse (vad vi gjort 2022-23), till att besluta om verksamhetsplan (staka ut vad SMUF ska satsa på kommande år), till att välja in nya studenter till styrelsen. Alla är välkomna att delta på mötet. Som SMUF-medlem har du rösträtt på årsmötet och kan även inkomma med motioner.

Motioner mejlas till smuf@soders.nu senast den 21/4.

Varmt välkomna!

Skrolla ner för anmälan och bilder från året!

Möteshandlingar kommer publiceras här löpande inför mötet.

Hälsningar,
SMUF styrelse
Benjamin, Alex, Anna, Felix och Ella

SMUF styrelse 2022-23

Hela havet stormar från den gemensamt anordnade Vinterinsparken med Södertörns andra föreningar.

Den årliga fladdermusexkursionen med Patrik Dinnetz!

Håll Sverige Rent och nya vänskaper.

Tävling i spexfoton på SöderS fest för föreningar och engagerade studenter - Vi vann, såklart.

Glimt från höstens terminsstartsträff i Tantolunden.

Bild från workshopen som SMUF anordnade i samarbete med Miljövetenskap SH. Här en kort föreläsning om rättvisa och en demokratisk klimatomställning.

Anmälan

Årsmötets dagordning

Denna dagordning utgör grunden för årsmötet.

SMUFs verksamhet 2022-23

Här kan du läsa redogörelsen för vad föreningen genomfört under 2022-2023.

SMUF framöver

Förslag till verksamhetsplan från sittande styrelse. Med andra ord förslag på vad SMUF ska göra kommande år (2023-24).

Förslag på organisation

Ett förslag på hur SMUF kan organisera sig.

Våra stadgar

De stadgar som föreningens verksamhet utgår från.

Karriärworkshop för personalvetarstudenter