Opponering: ✓

I torsdags hade jag äntligen mitt sista opponeringstillfälle innan examen. Innan examineringen har jag förberett mig på att opponera på mina klasskamraters uppsatser men också med att försvara det egna arbetet. Precis som många andra studenter kan uppleva innefattar opponering flera motstridiga känslor; det kan kännas både pirrigt att opponera på en annan students arbete samtidigt som det råder en stor spänning och hopp om hur det ska gå för en själv när opponeringstillfället tagit slut.


Under examinationen var vi totalt fem studenter och en seminarieledare. Det var en genomgående positiv och trevlig stämning under hela opponeringen vilket var härligt då det lätt kan bli att en opponering förvandlas till ett förhör och respondenten känner sig påhoppad - vilket skapar ganska trist atmosfär för alla som deltar. För att undvika en negativ stämning är det viktigt att oppositionsandan är konstruktiv och att kritiken är sakligt grundad, något jag upplevde att alla deltagare utgick från.

Varje opponering inledes med en sammanfattning av respondentens uppsats, därefter förklarades opponeringens struktur och tillvägagångssätt. I syfte att få en levande diskussion uppmuntrades dialog av seminarieledaren genom att konstruktiva frågor skulle ställas till författaren och denna skulle få möjlighet att bemöta invändningar eller svara på eventuella frågor. Sedan avslutades opponeringstillfället med att opponenten sammanfattande styrkor och förbättringsområden, och seminarieledaren fick därefter slutföra med några ord. Efter opponeringen har det känts fantastiskt att ännu ett moment är avklarat och att man äntligen närmar sig mållinjen i sina studier. Nu väntas examinatorns fastställande av betyg med stor spänning!

Det här är andra gången som jag opponerar på en uppsats. I januari opponerade och försvarade jag min kandidatuppsats och den här gången var det en uppsats som kunde väljas till på KUPA-terminen (Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete) som är en del av programmet Internationell migration och etniska relationer.

Trots nervositeten som ett opponeringstillfälle kan utgöra för en student är det ett otroligt givande tillfälle för att kunna utvecklas i sina studier. Se det som en möjlighet där du får chansen att diskutera ett ämne som för dig och dina kurskamrater varit väldigt intressant, och där man kan få tips och råd om hur ens arbete kan förbättras.

Lycka till med framtida opponeringar! Nu unnar vi oss lite sommarvärme.

Sandra Duru
Ordförande

Ny ledning vald för 2023/24