Guldgripen 2020: Nina Springer

11 mars 2021

Det finns många lärare som tar pedagogik på stort allvar. Sedan finns det lärare som gör ett särskilt avtryck i studenternas studietid. Lärare som brinner extra för mötet med studenterna. Lärare som inte bara lyckas lära ut, utan även möta studenterna precis där de är. Lärare som ger studenterna utrymme att utveckla inte bara sin ämneskunskap, utan även sig själva. Lärare som ser sin egen utveckling i mötet med studenterna som lika viktig för att nå ny kunskap och utveckla sin pedagogik och sig själv. Lärare som studenter minns som förebilder långt efter att studierna avslutats.

Dessa eldsjälar lyfter SöderS genom att dela ut utmärkelsen Guldgripen – Södertörns högskolas mest pedagogiska lärare, enligt studenterna själva.

Motivering Nina Springer – Guldgripen 2020 

2020 var på många sätt ett mycket speciellt år. I princip all undervisning på högskolan har övergått till digitala plattformar, vilket ställer nya krav på såväl studenter som lärare. Behovet av att hitta nya och effektiva metoder för det nya undervisningsformatet har varit stort. 

Årets Guldgrip tilldelas en lärare som på ett föredömligt sätt mött utmaningarna med den digitala undervisningen, och därigenom också kunnat hitta flera styrkor. SöderS utmärkelse till högskolans bästa lärare 2020 tilldelas en person som bedriver en undervisning som är tydlig och där studenterna engageras. Nya och innovativa undervisningsformer och pedagogiska knep har prövats och löpande utvärderas tillsammans med studenterna. Vi är övertygade om att det är just i dialogen mellan lärare, med deras pedagogiska kompetens och studenterna med sin erfarenhet som undervisningen utvecklas på bästa sätt. Årets Guldgrip tilldelas Nina Springer som varit ett föredöme i det arbetet.


Stort grattis Nina och tack för ditt arbete för högskolans studenter! 

Bild från ett av Ninas undervisningstillfällen som "mycket väl representerar mitt liv just nu".