Christian Sommer är Södertörns högskolas bästa lärare 2023

Christian Sommer är adjunkt och licentiat i miljövetenskap på Södertörns högskola. För sin engagerande passion och pedagogiska skicklighet tilldelas Christian Sommer Guldgripen 2023 - SöderS utmärkelse till Södertörns högskolas bästa lärare.

“Han kan verkligen konsten att entusiasmera och uppmuntra studenter på sina föreläsningar och gillade man inte naturvetenskap innan man började på högskolan gör man det garanterat efter hans föreläsningar. Att nominera Christian till Guldgripen känns som det minsta vi studenter kan göra för honom efter allt han gjort för oss!”

Under nomineringsperioden inkom hela 13 nomineringar för Christian Sommer och samtliga nomineringar visar samma engagerande och entusiasmerande bild.

“Jag tror att det är få som är så engagerade och lägger så mycket av sin egen kraft och energi på sitt arbete. Christian gör det sin högsta prioritet att engagera oss i studierna och det finns alltid plats för intressanta diskussioner.”

Öppna och tillåtande miljöer där studenten får mod att testa nytt och känna stöd på vägen, förberedda seminarium och föreläsningar som gör det komplicerade fullt förståeligt och ett uppmärksamt och inlyssnande förhållningssätt där varje student är en aktiv del i lärandet är några av lovorden som studenterna lyfter fram.

Christian Sommer är den tjugoandra mottagaren av Guldgripen. Utmärkelsen utdelades den 15 mars 2024 omgiven av studenter och kollegor. Ceremonin planerades och genomfördes av studentkåren tillsammans med Södertörns miljö- och utvecklingsförening (SMUF).

Flemingsberg Talks: Nästa station Studentstaden Flemingsberg