Sista mötet med högskolans styrelse

I onsdags var jag och Marianne-Sara på vårt sista möte som ledamöter i Södertörns högskolas styrelse. Inbjudna var även tillträdande ordförande Frida Hanslep Kellén och Yana Barri som föreslås till nya ledamöter och företrädare för studenterna från och med den 1 juli 2023. Nathalie Hinders, vice ordförande för doktorandrådet, fortsätter sitt uppdrag på studenternas mandat även nästa år.

Under mötet beslutade vi tillsammans med de andra ledamöterna i högskolestyrelsen om att ge fortsatt förtroende för Ebba Östlin som vice ordförande fram till september 2023. Det beslutades även att processen för att utse Stiftelsens Claras (högskolans fastighetsägare och -förvaltare) styrelse kunde inledas av rektor och ordförande då mandatperioden för sittande ledamöter löper ut i slutet av 2023. Det informerades även om styrelsens roll och ansvar i relation till ett antal huvudprinciper för styrelsearbetet och lagar, i vilket styrelsen ställde frågor.

Under mötet diskuterades även vikten av studentrepresentation i högskolestyrelsen och hur det kan främja kvalitet i dem beslut som bland annat berör högskolans övergripande inriktning och organisation genom att säkerställa att studenternas intressen och angelägenheten beaktas.

Stort tack till ordförande, rektor och övriga ledamöter i högskolestyrelsen från Sandra och Marianne-Sara för intressanta och givande diskussioner under det här verksamhetsåret!

Styrelsen för Södertörns högskola

Södertörns högskola är en statlig myndighet som strategiskt förvaltas av styrelsen. Styrelsen består av 15 ledamöter som företräder allmänhetens intressen såväl som studenterna och verksamheten i stort.

Företrädare för allmänna intressen

Utses av regeringen


Minoo Akhtarzand, f.d. landshövding (ordförande)
Åke Ingerman, professor Göteborgs universitet
Jenny Johannisson, utredare Myndigheten för kulturanalys
Gro Kvanli Dæhlin, vicerektor NTNU Gjøvik, Norge
Olle Samuelson, forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad
Staffan Scheja, professor Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Region Östergötland
Ebba Östlin, utredare

Företrädare för studerande

Utses av studentkåren


Marianne-Sara Banda, vice ordförande för Södertörns högskolas studentkår och student på miljö- och utvecklingsprogrammet
Sandra Duru, ordförande för Södertörns högskolas studentkår och student på programmet för internationell migration och etniska relationer (IMER)
Nathalie Hinders, vice ordförande för doktorandrådet och forskarstuderande på historiska studier (HS)

Företrädare för verksamheten

Utses av lärarkollegiet


Björn Hassler, professor
Anne Kaun, professor
Adrienne Sörbom, professor

Gustav Amberg, professor, ingår också i styrelsen i egenskap av rektor 

Foto: Oskar M Wiik, SöderS
Fr.v: Sandra Duru, Minoo Akhtarzand, Gustav Amberg, Marianne-Sara Banda

Sommarhögskolan 2023