I sorg och solidaritet

Södertörns högskolas studentkår står i sorg och i solidaritet med Gaza och det palestinska folket.


Målet att utplåna terrororganisationen Hamas har istället lett till utplåning av skolor, sjukhus, transportvägar och kommunikationer, samhällen och kultur- och utbildningsinstitutioner. I oktober raserades Islamic University of Gaza (IUG), Al-Quds Open Universitys (QOU)  och Al-Azhar University genom israeliska flyganfall. I december 2023 mördades forskaren och IUG:s rektor, professor Sufyan Tayeh, tillsammans med familjen i ett flyganfall över flyktinglägret Jabalia. I januari 2024 föll Al-Aqsa University och Israa University. Över 30 000 palestinier har mördats och tusentals fler antas döda. Liv, framtidshopp, drömmar och framgångar blöder över Gaza.

Våra studenters oro, förtvivlan och engagemang för vår tids stora frågor ska lyftas och kanaliseras och skapa utrymmen för stöd och diskussion. Södertörns högskolas tro på mångvetenskaplighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning ska stå fast. SöderS förväntar sig av Sveriges universitet och högskolor att  stå starka som institutioner för samhällsutveckling.

SöderS stödjer Birzeit Universitys uppmaning till den internationella akademiska gemenskapen, föreningar och studenter att uppfylla sin intellektuella och akademiska plikt att söka sanning och hålla ett kritiskt avstånd från statsunderstödd propaganda. Genom partnerskap och samarbeten med palestinska universitet kan akademin hjälpa forskare och studenter att få tillgång till nödvändig kunskap och stödja de akademiska fakulteterna att återuppbygga sina universitet och sin forskning under och efter kriget.

Sverige ska kräva att förövarna och medskyldiga till detta folkmord ställs inför rätta.

Ny funktionalitet för examen och examensbevis