Inbjudan till Påverkansforum #3 V24

6 maj 2024
15.00 - 17.00
Föreningsflygeln, SöderS, F-huset plan 5

Tema: Kommunikation och inkludering

Påverkansforum är en mötesplats för alla studentrepresentanter. Här får studenter från hela högskolan möjlighet att träffas för att dela både upplevelser och idéer med varandra, och även få med sig värdefulla verktyg som gör det möjligt att kunna utvecklas i sina roller som studentrepresentanter. 

Nu bjuder vi in till terminens tredje och sista träff för studentrepresentanter. Tillsammans gör vi skillnad!


Att vara studentrepresentant är ett förtroendeuppdrag där studenter förväntas framföra sina medstudenters röster. Vad innebär egentligen detta? SöderS vill givetvis skapa förutsättningar för studentrepresentanter att kunna engagera alla studenters röster i sitt påverkansarbete. Därför kommer terminens sista träff fokusera på temat "Kommunikation och inkludering". Under träffen kommer vi bland annat diskutera möjligheter och utmaningar kopplat till temat. Vi kommer också återkoppla till tidigare diskussioner som kretsat kring möjligheten av kommunikation mellan studentrepresentanter.

Syftet är att, precis som vid tidigare träffar, ge er möjlighet att bolla och dela tankar, tips och idéer med varandra och oss på kansliet. 

Vänligen anmäl dig till träffen genom att fylla i formuläret nedan! Om du har några frågor ska du kontakta studentrepresentation@soders.nu. OBS. vi ber dig anmäla språk i syfte att på förhand kunna göra anpassningar utifrån detta. 

Vi ses!

Isabella Blomstrand
Student- och doktorandombud
Thérèse Lelli
Student- och doktorandombud

Anmälan till Påverkansforum 

6 maj 2024

SöderS policy för dataskydd
Studenträttslig rapport 2023