Inkludera mera! - En workshop med Make Equal

Onsdag 10 maj
13:00-15:00
ME452

Har du verktygen för att arbeta för jämlikhet?

Anmälan nedan 

Denna workshop fokuserar på intersektionalitet och normförändring. Hur kan våra omedvetna fördomar riskera att påverka oss i vardagen? Vi går igenom några vanliga exempel på bias och normer samt hur vi genom att applicera normmedvetenhet i praktiken kan blir mer inkluderande.


Fokus ligger på det omedvetna och att gå från skuld, skam och onda intentioner till en medvetenhet kring hur vi alla är en del av problemet och således också kan vara del av lösningen. Vi lyfter särskilt temana minoritetsstress, inkluderande ledarskap samt härskartekniker och workshopen blandar föreläsande delar med interaktiva övningar och diskussioner.

Make Equal är lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Make Equal arbetar med ett intersektionellt perspektiv utifrån samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Under eftermiddagens workshop har SöderS i samarbete med högskolans arbete för stärkt studenthälsa tagit hjälp av Make Equal för att flytta fokus till hur alla kan vara en del av lösningen. Vi vägleds av jämlikhetskonsulten Elias Ibrahim. Missa inte det!

Elias Ibrahim, Make Equal
SöderS - Södertörns högskolas studentkår
Södertörns högskola, arbete för stärkt studenthälsa
Folkuniversitet

Anmälan till workshop

Denna workshop har ett begränsat antal platser, norpa din!

Varför efterfrågar vi personnummer?
SöderS rapporterar in denna workshop till Folkuniversitetet som ett kulturarrangemang. Deltagarnas personnummer är ett krav i rapporteringen.
Sommarfesten 2023