Välkommen till SöderS, Isabella!

Hej! Jag heter Isabella och började i september som student- och doktorandombud på SöderS. Mitt huvudsakliga uppdrag här på studentkåren är att guida er studenter i frågor som rör studenträtt och likabehandling!

Jag avslutade till sommaren mina fem års studier och läste senast ett tvåårigt masterprogram i intersektionell genusvetenskap vid Linköpings universitet. Under min studietid växte ett stort intresse för just social hållbarhet, mänskliga rättigheter och rättvisefrågor fram. Parallellt har jag engagerat mig ideellt i bland annat tjejjourer där jag stöttat unga i stödsamtal. Jag ser fram emot att i rollen som student- och doktorandombud stötta er studenter och tillsammans verka för att Södertörns högskola är en hållbar och rättvis högskola.

Tillsammans med min kollega Thérèse ansvarar jag också för att säkerställa studenternas inflytande på högskolan. Jag kommer framför allt att arbeta med studentrepresentanter på ämnes- och programnivå och Thérèse kommer främst att stötta studentrepresentanter i institutionsnämnder och på högskolegemensam nivå.

Vår kommunikatör gav mig följande tre frågor. Gör vad ni vill med informationen i dessa svar. Vi ses på campus!

Vilket är ditt bästa studietips?

Att inte underskatta pauser, mikropauser eller längre pauser! Det kan uppfattas som motsägelsefullt mot att studier kräver disciplin och fokus, men jag ser det som vitalt för just detta. Jag upplever att många (inklusive jag själv) tvingar sig sitta med en text, en uppgift etc. trots att de kör fast, vilket kan skapa ångestfyllda känslor. Lyssna på kropp och knopp och var snäll mot dig själv; ta en promenad eller pyssla med något annat en stund!

Om du inte vore en fiktiv superhjälte, vilken idrott skulle du vilja syssla med då?

Fridykning hade varit mäktigt, alltså den formen när du dyker runt 100 meter djupt utan att ha någon någon syretank.

Vad gör du när du inte jobbar eller studerar?

Jag pysslar (bland annat). Jag har sen jag var liten uppskattat att sitta på kammaren och dona med olika kreativa projekt. Klippa, klistra, sy, sticka, virka eller knåda lera är mer konkreta exempel.

Styrelsen öppnar för nomineringar till Guldgripen 2023