Bli kårmedlem till lägre avgift

SöderS styrelse har beslutat att justera medlemsavgiften inför årsmötet den 23 november.

Under vårsammanträdet beslutade medlemmarna att ge styrelsen mandat att under begränsade tidsperioder justera medlemsavgiften. Nu har styrelsen beslutat om sänkta avgiftsnivåer som gäller fram till årsmötet den 23 november.


"Vi vill fånga upp de studenter som av olika anledningar inte ännu förnyat medlemskapet för höstterminen. Vi vill att så många som möjligt väljer att bli medlemmar i studentkåren - trots att det är sent på terminen", säger Frida Hanslep Kellén som är ordförande för Södertörns högskolas studentkår.

Mellan 6 och 23 november halveras medlemsavgifterna. Terminsmedlemskapet sänks från 125 till 60 kronor och avgiften för läsårsmedlemskap 2023/24 sänks från 240 till 125 kronor. Detta gäller studenter som blir medlemmar under perioden.

Läs mer om varför du ska bli medlem i studentkåren och registrera medlemskap på soders.nu/medlemskap.

Är du intresserad av en karriär i mediebranschen?