Södertörns europavetare kallas till årsmöte

21 februari 2023
14.00
Facklan, SöderS (F-huset plan 5)

Välkommen till FEVERs årsmöte 2023!

FEVER är utbildningsföreningen för europaprogrammen och andra studenter på högskolan som är intresserade av europeiska relationer och utrikespolitik.

Välkommen till FEVER!

Alla medlemmar och studerande på Södertörns högskola som önskar bli medlemmar kallas härmed till att delta vid föreningens årsmöte för att ta beslut om föreningen och dess företrädare. Vid årsmötet behandlas medlemmarnas och styrelsens förslag för föreningens utveckling.

Val av förtroendeposter 

Vid årsmötet kommer följande förtroendeposter väljas av medlemmarna:

  • Styrelse: ordförande, vice ordförande och kassör
  • Valberedning 

Motioner 

Har du ett förslag eller en idé om vad FEVER bör utveckla eller arbeta med? Förslag från medlemmar kallas motioner. Välkommen att skicka din motion till senast 19 februari 2023. Du kan också efterfråga mall för motioner.

Plats och möteshandlingar

Sammanträdet kommer att äga rum på Södertörns högskola i kårens lokaler i F-huset plan 5. Möteshandlingar hittar du nedan inom kort.

Kallade

Föreningen för europavetare och europeiska relationers (FEVER)s medlemmar och övriga studenter inom europaprogrammen som önskar bli medlemmar i föreningen.

Varmt välkommen!

Är du intresserad av något av uppdragen men vill veta mer? 

Kontakta:

Anmäl dig till årsmötet!

Kallelse till ReKos årsmöte 2023