Kallelse till höstsammanträdet 2022

Välkommen till SöderS Årsmöte, Höstsammanträdet HT22! 

Alla medlemmar och förtroendevalda i SöderS kallas härmed att delta vid studentkårens årsmöte, höstsammanträdet, för att ta beslut om organisationen och dess företrädare. Vid höstsammanträdet behandlas medlemmarnas och styrelsens förslag för organisationens utveckling.

Kallade

Alla medlemmar i Södertörns högskolas studentkår.

Datum, tid och plats

Höstsammanträdet äger rum hos SöderS (SöderS Pub) den 29 november 2022 klockan 15.00 till 18.00. Observera att sluttiden kan komma att ändras. Efter mötet kommer puben att öppna för mingel och postårsmöteshäng.

Skicka in en motion!

Har du ett förslag eller en idé om vad SöderS bör utveckla eller arbeta med? Förslag från medlemmar kallas motioner och en sådan kan du skicka in till batool.ghadanfari@soders.nu senast 22 november 2022.

För information och anmälan, se soders.nu/årsmöte

Varmt välkommen!


Önskar styrelsen, genom
Batool Ghadanfari, t.f. ordförande

SÖFRE kallar till extrainsatt föreningsstämma 2022