Studentkåren kallar till höstens årsmöte

23 november
17.00
SöderS

SöderS årsmöte

Höstsammanträdet 2023

Kallade: Medlemmar och förtroendevalda inom SöderS - Södertörns högskolas studentkår

Om årsmötet

Årsmötet är studentkårens högst beslutande organ och infaller två gånger per verksamhetsår; höst- och vårsammanträdet. Årsmötet utgörs av medlemmarna som fattar strategiska beslut om organisationen och verksamheten. Under höstsammanträdet fattar medlemmarna beslut om förvaltningen av studentkårens verksamhet och ekonomi. Årsmötet kommer att genomföras på svenska.

Lämna eget förslag till årsmötet!

Förslag till årsmötet från medlemmarna kallas för motioner - och en sådan kan du skicka in! På soders.nu/årsmöte finns en mall för motioner. Sista dagen att skicka in en motion till årsmötet är den 16 november 2023.

Information och kontakt

All information om årsmötet publiceras på vår hemsida, soders.nu/årsmöte.

Praktiska frågor om årsmötet besvaras av projektledare Oskar M Wiik på oskar.m.wiik@soders.nu. Frågor om medlemskap hänvisas till info@soders.nu. Frågor om handlingarna och styrelsens förslag besvaras av styrelsen via ordforande@soders.nu.

SÖFRE kallar till extrainsatt årsstämma 2023