Julia och Oanh är redo för ett liv efter studierna.

Tillsammans med fackförbundet Akavia arrangerade SöderS i början av februari en "gör dig redo för efter studietiden"-workshop för studentkårens medlemmar.

Under workshopen fick studenterna konkreta tips och trix vad gäller CV, personligt brev och hur en kan nyttja LinkedIns algoritmer till sin fördel. Workshopen hade ett mycket begränsat antal platser för att möjliggöra ett personligt möte och direkt stöd till den enskilda deltagaren.


Oanh, går sista terminen på socionomprogrammet och var en av dem som deltog under träffen.

“Den här workshopen var verkligen bra. Fick med mig väldigt många nyttigheter vad gäller utformning av CV och personligt brev för att skapa nyfikenhet hos framtida arbetsgivare. Att jag har fått både 'föreläsningsdelen' och direkt feedback till mig själv helt gratis har varit helt fantastiskt.”

Oanh Norman
Oanh Norman, student på socionomprogrammet med storstadsprofil
Foto: SöderS


Oanh lyfter vidare att hon önskar se mer av denna typ av verksamhet och initiativ från studentkåren; att SöderS borde göra mer för att nå fler.

“Den här typen av stöd och verksamhet till studenter under studietiden tycker jag verkligen att studentkåren borde göra mer utav.”

Julia Ganerud, student på socionomprogrammet med storstadsprofil
Foto: SöderS


Julia studerar också socionomprogrammet och är på jakt efter jobb under sommarmånaderna. Julia var på jakt efter lite tips för sitt jobbsökande men lämnade workshopen med att dessutom ha fått en större inblick i arbetsgivarperspektivet och expertutlåtande i enskilda jobbannonser.

“Det var nervöst i början men fick så bra bemötande av Melody och Linus. De var väldigt flexibla och gav konkret feedback!”

Gemensamt för både Julias och Oanhs upplevelse är hur användbart och viktigt det är att forma sin ansökan efter specifika annonser, hur det ska göras och ett boostat självförtroende inför kommande ansökningsprocesser.

“Jag kommer att berätta om workshopen för alla mina kurskamrater och uppmuntra dem att delta på nästa omgång. Detta har gett mig en otrolig motivation som jag tycker att fler borde ta del utav.”, avslutar Oanh.

SÖFRE kallar till ordinarie föreningsstämma 2023