Ledningsrådets internat 2023

Den 16-17 maj samlades högskolans ledning för det traditionsenliga internatet för att behandla större strategiska och verksamhetsmässiga framtidsfrågor.

Ledningsrådet utgörs av studentkårens och doktorandrådets ordförande, rektors stab, prefekter och förvaltningschef.

Under första dagen diskuterades framför allt högskolans forskningsstrategi och andra dagen tillägnades diskussion kring högskolans verksamhetsplan 2024 där institutioner och andra enheter har kommit med förslag på satsningar som högskolan ska prioritera inför kommande verksamhetsår.

SöderS föreslog bland annat att högskolan ska göra större satsningar vid välkomnandet av nya studenter och ha ett större studentfokus för arbetet med jämställdhetsintegrering. Våra förslag för den kommande verksamhetsplanen berörde framför allt äskande till kommunikations- och studentavdelningen samt till arbetsgruppen för jämställdhetsintegrering.

Totalt lämnade vi in åtta förslag till verksamhetsplanen 2024 som vi diskuterade under mötet. Dessa var:

  1. Avslutnings- och diplomeringsceremonier
  2. Ett större arbetsmarknadsfokus och samverkan under studierna
  3. Förlängning av projektet En stärkt studenthälsa
  4. Förbättra möjligheten för engelskspråkiga doktorander att ta del av högskolans kommunikation 
  5. Homecoming för studenter från utbytestermin
  6. Högskoleövergripande satsning kring mottagande och välkomnandet av nya studenter
  7. Kartläggning av den interna kommunikationen till studenterna
  8. Större studentfokus för jämställdhetsintegrering

Vill du höra mer om vad vi föreslagit under respektive förslag är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag berättar gärna mer om vårt påverkans- och utvecklingsarbete gentemot högskolan.

Sandra Duru, ordförande
Södertörns högskolas studentkår

Påverkansforum: Träff för studentrepresentanter