Möt SöderS nya generalsekreterare

Mitt namn är Malin Helldorff och jag är ny generalsekreterare på SöderS, en roll jag ser mycket fram emot att ta mig an! Som generalsekreterare har jag som uppdrag att arbetsleda SöderS fantastiska kansli, arbeta en hel del med löpande ekonomi och ge administrativt stöd till SöderS föreningar och verksamheter. Jag kommer ha ett nära samarbeta med SöderS styrelse och kommer arbeta både operativt och strategiskt, vilket jag trivs väldigt bra med! 

Jag har själv studerat på Södertörns högskola och tog examen från personalvetarprogrammet med inriktning sociologi sommaren 2020. Jag började studera som 37-åring och var 40 år när jag tog examen. Detta gör att jag har färsk erfarenhet av att vara student samtidigt som jag har med mig ett yrkesliv i bagaget. 

Innan jag började studera jobbade jag under många år på Riksorganisationen Popkollos kansli, där jag de senaste åren har haft en liknande roll som den här. Popkollo är en rikstäckande ideell organisation som gör musikverksamhet för tjejer och transpersoner i syfte att skapa en jämställd musikbransch och i förlängningen ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Jag har i så gott som hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, ledarskap, normkritik, inkludering och demokratiska processer och ser fram emot att göra det även här. Jag upplever SöderS som en välfungerande organisation med många kunniga anställda och föreningsaktiva som lägger ner mycket engagemang och hjärta i sina uppdrag. Jag tror dessutom att organisationen har möjlighet att utvecklas ytterligare och jag ser fram emot att få vara med på den resan! 

Ordförande bloggar: En liten insats för att bekämpa den fördjävliga psykiska ohälsan!