Möt SöderS nya generalsekreterare

27 januari 2021

Mitt namn är Malin Helldorff och jag är ny generalsekreterare på SöderS, en roll jag ser mycket fram emot att ta mig an! Som generalsekreterare har jag som uppdrag att arbetsleda SöderS fantastiska kansli, arbeta en hel del med löpande ekonomi och ge administrativt stöd till SöderS föreningar och verksamheter. Jag kommer ha ett nära samarbeta med SöderS styrelse och kommer arbeta både operativt och strategiskt, vilket jag trivs väldigt bra med! 

Jag har själv studerat på Södertörns högskola och tog examen från personalvetarprogrammet med inriktning sociologi sommaren 2020. Jag började studera som 37-åring och var 40 år när jag tog examen. Detta gör att jag har färsk erfarenhet av att vara student samtidigt som jag har med mig ett yrkesliv i bagaget. 

Innan jag började studera jobbade jag under många år på Riksorganisationen Popkollos kansli, där jag de senaste åren har haft en liknande roll som den här. Popkollo är en rikstäckande ideell organisation som gör musikverksamhet för tjejer och transpersoner i syfte att skapa en jämställd musikbransch och i förlängningen ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Jag har i så gott som hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, ledarskap, normkritik, inkludering och demokratiska processer och ser fram emot att göra det även här. Jag upplever SöderS som en välfungerande organisation med många kunniga anställda och föreningsaktiva som lägger ner mycket engagemang och hjärta i sina uppdrag. Jag tror dessutom att organisationen har möjlighet att utvecklas ytterligare och jag ser fram emot att få vara med på den resan! 

Välkommen att kontakta mig, du hittar mina kontaktuppgifter här.
___________________
EN: My name is Malin Helldorff and I'm the new secretary-general of SöderS, a role that I'm looking forward to take on! As secretary-general I have the mission to lead SöderS' fantastic staff, work with current finances and give administrative support to associations and operations. I will have a close collaboration with SöderS' board and will work both operationally and strategically, which I enjoy!

I have studied at Södertörn University myself and graduated from from the human resources program with fokus on sociology the summer of 2020. I began my studies when I was 37 years old and graduated when I was 40 years old. Which means that I have recent experiences as a student as well as experience from a professional life.

Before I started my studies I worked many years at the office of the national organization Popkollo, where I had a similar role. Popkollo is a nationwide non-profit organization that makes music business for girls and trans youth with the purpose to create an equal music business and by extension an equal society. 

I have worked with people, leadership, norm critique, inclusion and democratic processes almost my whole professional life and look forward to doing so here as well. I experience SöderS as a well-functioning organization with a lot of knowledgeable employees and committed people in our associations that put a lot of commitment and heart in their assignments. I also believe that the organizations has the possibility to develop further and I'm looking forward to be a part of that journey!

Welcome to contact me, you can find my contact information here.