Samtal med Socialdemokraterna i utbildningsutskottet

Idag träffade SöderS företrädare för Socialdemokraterna i riksdagens utbildningsutskott som besökte Södertörns högskola. Vi samtalade inledningsvis om vårt samarbete med högskolan i stort och vilka frågor som är aktuella för oss och studenterna; där lyftes bland annat vårt arbete med studiemiljön och vår delaktighet i den regionala stadsutvecklingen. En stor del av samtalet handlade därefter om finansiering för studentinflytandets förutsättningar.

I statsbudgeten för 2024 aviserar regeringen för en rejäl nedskärning i medel för studentinflytande från och med 2026. Närmare bestämt med 20 miljoner kronor. Malin Helldorff, generalsekretare, lyfte att detta skulle vara förödande för verksamheten om det realiseras då det i huvudsak skulle påverka vårt studiesociala arbete.

På Södertörns högskola finns studenter från alla landets, och klotets, håll och kanter. Det pendlas fram och tillbaka i Mälardalsregionen och många flyttar till Stockholmsregionen; vissa har akademisk bakgrund och vissa kommer från studieovana miljöer. SöderS vet att våra föreningar och de sammanhang och mötesplatser vi skapar mellan studenter motverkar ensamhet och främjar såväl lärande som livskvalitet. Idag har vi möjlighet att arbeta med dessa frågor och det är vi otroligt glada över att göra. Regeringens nedskärningar inom det civila samhället kommer att ge stora konsekvenser för studierna, samhörigheten och det livslånga lärandet.

I rummet var vi överens om att studentkårernas förutsättningar ska stärkas - inte försvåras och försvagas. Vi hoppas att oppositionen, precis som SöderS, ytterligare kommer att engagera sig i frågan för att säkerställa en jämlik och inkluderande akademi framöver.

På bild (från vänster)

Linus Sköld (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Åsa Westlund (S), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott
Zinaida Kajevic (S), extra suppleant i riksdagens utbildningsutskott
Malin Helldorff, generalsekreterare
Frida Hanslep Kellén, ordförande
Caroline Helmersson Olsson (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Niklas Sigvardsson (S), suppleant i riksdagens utbildningsutskott
Mats Viking (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Peter Lindh, politisk sekreterare (S) i utbildningsfrågor

Ny plattform för studenthälsa