Nominera till studentkårens utmärkelser 2024

På Sommarfesten 2024 den 28 maj ska SöderS i traditionsenlig ordning utdela studentkårens utmärkelser till de studenter och föreningar som under året särskilt bidragit till studentlivets utveckling.

Nu öppnar styrelsen upp för nomineringar till de olika utmärkelserna. Nomineringarna ska vara styrelsen tillhanda senast 22 maj 2024.

Terminens eldsjäl

SöderS ska vara en organisation med ideell bas som huvudmål där merparten av  verksamheten bedrivs. För att åstadkomma detta ska SöderS vara en organisation där engagemang alltid uppmuntras och belönas.

En riktig eldsjäl inom SöderS är en student som genom sitt driv och kompetens entusiasmerar och inspirerar andra studenter att ta plats i föreningslivet och/eller utbildningsutvecklingen. SöderS ska alltid verka för att nya former och forum för engagemang har möjlighet att ta plats för att vara en stark, trygg och utvecklande  organisation som sätter studenter och medlemmar i fokus.

Den nominerade ska

 • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
 • Anses vara förebild för andra studenter
 • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
 • Främjat utvecklingen av studentkårens arbete

Till nomineringsformuläret →

Årets förening

En student investerar flera år av sitt liv, och en hel del pengar, i sin framtid och det är ett gemensamt ansvar att se till att den investeringen lönar sig. En stark studentkår med ett rikt föreningsliv är många gånger en nyckel till att låta studietiden bli ett  studentliv. En stark organisering där programföreningar ges och tar plats öppnar upp för ett ökat deltagande i utvecklingen för såväl utbildningen som den enskilde  studentens.

SöderS ska aktivt främja föreningarnas roll på Södertörns högskola med uppmuntran, stöd och vägledning. Med bakgrund i detta ska SöderS varje år dela ut utmärkelsen Årets förening till den kåranslutna förening som under verksamhetsåret gjort ett särskilt intryck hos studenter, medlemmar, högskola och studentkår.

Den nominerade föreningen ska:

 • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
 • Anses vara förebild för andra föreningar
 • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
 • Aktivt främjat samarbete med andra föreningar under verksamhetsåret

Till nomineringsformuläret →

Årets stjärnskott

En student investerar flera år av sitt liv, och en hel del pengar, i sin framtid och det är ett gemensamt ansvar att se till att den investeringen lönar sig. En stark studentkår med ett rikt föreningsliv är många gånger en nyckel till att låta studietiden bli ett  studentliv. En stark organisering där programföreningar ges och tar plats öppnar upp för ett ökat deltagande i utvecklingen för såväl utbildningen som den enskilde  studentens.

SöderS ska aktivt främja föreningarnas roll på Södertörns högskola med uppmuntran, stöd och vägledning. Med bakgrund i detta ska SöderS varje år dela ut utmärkelsen Årets stjärnskott till en av de nystartade kåranslutna föreningarna som under verksamhetsåret gjort ett särskilt intryck hos studenter, medlemmar, högskola och studentkår.

Den nominerade föreningen ska:

 • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet
 • Anses vara förebild för andra föreningar
 • Aktivt ha deltagit i studentkårens evenemang under verksamhetsåret
 • Aktivt främjat samarbete med andra föreningar under verksamhetsåret
 • Effektivt organiserats under pågående verksamhetsår

Till nomineringsformuläret →

Påverka framtidens kollektivtrafik