Ny ledning för SöderS Pub

Den 7 mars 2024 hölls extrainsatt bolagsstämma för val av ny styrelse för SöderS Pub.

Aktieägaren representerades under stämman av studentkårens ordförande, Frida Hanslep Kellén, som enda aktieägare.

Styrelse för SöderS Pub 2024


Ordförande
Havan Nosrat, turismprogrammet

Vice ordförande
Emil Zadworny, ekonomie kandidatprogrammet inriktning företagsekonomi

Ekonomiansvarig
Victor Möllberg, ekonomie kandidatprogrammet inriktning nationalekonomi

Inköpsansvarig
Matteus Graff, entreprenörskap, innovation och marknad

Bokningsansvarig
Matilda Spetz Tamburrini, personalvetarprogrammet inriktning psykologi

Funktionärsansvarig
Nathalie Kalldal, ämneslärarutbildning med interkulturell profil inriktning mot gymnasieskolan
Dominika Dzikiewicz, spelprogrammet inriktning grafik

Eventansvarig
Amalia Ehrenkrona, IT, medier och design

Marknadsföringsansvarig
Lillian Falk, IT, medier och design

Nya verksamhetsdirektiv

Stämman fastställde även ny bolagsordning samt nytt ägardirektiv. Dessa finner du nedan.

Bolagsordning

Ägardirektiv

Protokoll

Extra bolagsstämma 2024-03-07

Utdelning av Guldgripen 2023