Ny ledning vald för 2023/24

Studentkårens medlemmar har under årsmötet den 23 maj röstat fram vilka som ska leda SöderS under verksamhetsåret 2023/24. Samtliga tillträder sina uppdrag 1 juli 2023.

Styrelse


Ny ordförande blir Frida Hanslep Kellén som studerar arkivarie- och kulturarvsprogrammet. Frida har sedan tidigare visat stort intresse och engagemang för utbildningsfrågor och studenters rättigheter. Detta bland annat genom hennes uppdrag som ledamot i sitt programråd och som anteckningsstöd på högskolan.

Vid verksamhetsårsskiftet tillträder också Yana Barri och Tilda Nyström i nytt uppdrag som vice ordförande för SöderS. Yana studerar europaprogrammet och sitter nu som ledamot i styrelsen för europavetarnas förening, FEVER, med särskilt ansvar för föreningens kommunikation.

Tilda studerar personalvetenskap och valdes till styrelseledamot på höstsammanträdet 2022. I styrelsen har Tilda haft ett särskilt ansvar för personalfrågor och sedan början av vårterminen är Tilda också ledamot av Fakultetsnämnden på högskolan.

Till ledamöter valdes:
Carter Cadim, personalvetaprogrammet
Sini Nurminen, retorikkonsultprogrammet
Ronja Pedersen, kulturanalys med inriktning hållbar utveckling
Carmen Tran, personalvetarprogrammet
Emre Uzel, personalvetarprogrammet

Valberedning


Den sittande valberedningen som valdes under höstsammanträdet 2022 fick förnyat förtroende för sina positioner. Valberedningen 2023/24 består därmed fortsatt av personalvetarstudenterna Ally Lindblom, Jonas Lundgren och Matilda Spetz Tamburrini

Revisorer


Josefin Stern fick fortsatt förtroende som verksamhetsrevisor för studentkåren. Josefin har lång erfarenhet och stor kunskap kring SöderS och studentrörelsen i stort, bland annat genom sina tidigare uppdrag som såväl ledamot som ordförande och vice ordförande för SöderS.

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) fortsätter som auktoriserad revisionsbyrå för SöderS med Deborah Harbrecht som huvudansvarig.

Ordförandes inledningstal på Vårsammanträdet 2023