Ny plattform för studenthälsa

Studentlivet kan vara härligt, men också tufft. På studenthälsa.se kan du som studerar på högskola och universitet få tips och råd för att må bättre.

Den 15 januari lanseras regeringsuppdraget om en samlad plattform för kunskap om studenters hälsa. Här kan studenter få stöd och råd inom olika områden som påverkar studiesituationen. Studentekonomi, sexuell hälsa, distansstudier, grupparbeten och att studera med funktionsnedsättning är några av områden som du kan läsa om på studenthälsa.se.

På plattformen finns också stöd för studenter med sömnsvårigheter, talängslan och tentaångest, prokrastinering och ensamhet för att nämna några. På studenthälsa.se finner du även kontakt till din studenthälsomottagning.

"Vi ställer oss initialt mycket positiva till resultatet av detta uppdrag. Nu ligger det mycket på studentkårerna och lärosätena att säkerställa att plattformen informeras om bland studenterna. Det finns en låg kännedom bland studenter om vilka stödfunktioner som finns vilket vi måste vända.", säger Thérèse Lelli, student- och doktorandombud för Södertörns högskolas studentkår.

Bakom plattformen står Universitets- och högskolerådet, Linköpings universitet och Stockholms universitet. Du kan läsa mer om regeringsuppdraget här.

Tentamen, tillgänglighet & trakasserier