Nu öppnar ansökan för SöderS nya föreningsbidrag

Södertörns högskolas studentkår har två nya typer av bidrag och uppdaterar kraven på de tidigare bidragen för att stärka och stödja de studentkårens föreningar. Med dessa nya initiativ och lättare digitala ansökningar vill SöderS uppmuntra en mer livlig och dynamisk föreningsverksamhet på campus.

SöderS verkar för ett levande campus och detta gör vi bland annat genom stöd och support till studentföreningar. Vi erbjuder stöd för att starta och driva föreningar, lokalbokning, skapa samverkan och synergier och inte minst ekonomiskt stöd i form av föreningsbidrag av olika slag.

De två nya bidragen syftar till att fylla behovsluckor som de tidigare bidragen inte omfattade. De båda nya bidragen går redan nu att söka och kan ge er förening bättre förutsättningar för höstterminen.

Verksamhetsstöd (nytt bidrag)

Det nya årliga verksamhetsstödet är tillgängligt för alla medlemsföreningar som lämnar in sin årliga rapportering. Med upp till 1 500 kronor i bidrag varje år är detta ett stöd som är avsett att täcka grundläggande driftskostnader. Föreningar som ansöker måste ha ett bankkonto i föreningens namn, och ansökningsperioden är i slutet av februari varje år.

Projektbidrag (nytt bidrag)

Vi lanserar även ett nytt projektbidrag som är avsett för större projekt som stöder SöderS mål och prioriterade områden. Detta bidrag fördelar medel från en årlig pott på 20 000 kr. Två ansökningsperioder kommer att hållas varje år i slutet av varje termin. Ansökningsperioden för projektbidrag inför hösten 2024 stänger den 31 juli 2024.

Uppstartsbidrag

För nya föreningar som har anslutit sig till SöderS under de senaste sex månaderna finns det likt tidigare Uppstartsbidraget. Detta bidrag ger upp till 3 000 kronor i stöd för att hjälpa föreningar att komma igång. Redovisningen sker genom föreningens nästa verksamhetsberättelse och bidraget kan utbetalas antingen i hel summa till föreningskonto eller till styrelsens ledamöter vid utlägg emot inlämnade kvitton.

Aktivitetsbidrag

Medlemsföreningar kan också ansöka om ekonomiskt bidrag från SöderS Aktivitetsfond. Denna ansökan har nu uppdaterats med ett digitalt ansökningsformulär som är öppen året runt. Efter aktiviteten ska föreningarna lämna in en numera digital redovisning inom två månader.

Information och ansökan

Mer information om dessa bidrag och hur man ansöker finns i föreningshandboken synergi. Vi välkomnar nu alla era roliga ansökningar och projekt och ser fram emot en rivstart på nästa termin!

Hejdå, Rasmus!