Nya riktlinjer för salsskrivningar

Rektor har fattat beslut om nya riktlinjer för salstentamina. De nya riktlinjerna gäller från och med höstens terminsstart den 28 augusti 2023.

Dokumentet innefattar vilka regler som gäller vid en salsskrivning. Bland annat stipuleras anmälan, incheckning och identitetskontroll, vad som gäller vid toalettbesök och vad som är tillåtet att ha vid skrivplatsen. Revideringen som nu har genomförts syftar till att minimera otydligheter och göra innehållet lättare att informera om.

De nya riktlinjerna har beretts av den studenträttsliga enheten på studentavdelningen. Nedan listas deras sammanfattning av föreändringarna.

Ej längre tillåtet med någon form av armbandsur/klocka

Det kommer inte längre att vara tillåtet för studenter att ha armbandsur eller annan klocka vid skrivplatsen under pågående skrivning. Anledningen är att det blir allt svårare att på ett snabbt och säkert sätt avgöra vilka klockor som har ”smarta” funktioner och därmed skulle kunna användas som otillåtna hjälpmedel. I samband med förändringen kommer samtliga lokaler som används för salsskrivning att förses med klockor som ska gå att se från samtliga skrivplatser.

Snus måste förvaras i genomskinlig förpackning

För att ytterligare minska risken att studenter har tillgång till otillåtna hjälpmedel under skrivningar kommer vanliga snusdosor inte längre att vara godkända att ha vid skrivplatsen. Det kommer dock fortfarande att vara tillåtet att ha snus med sig, men endast om den förvaras i genomskinlig förpackning.

Bara öronproppar som högskolan har tillhandahållit är godkända

När de nya riktlinjerna börjar gälla kommer det inte längre att vara tillåtet för studenter att använda egna öronproppar. Högskolan kommer dock att erbjuda öronproppar till de studenter som behöver i samband med salsskrivning. Även denna förändring har gjorts för att minska risken för att studenter har tillgång till otillåtna hjälpmedel.

Information om vad som gäller för anpassning vid salsskrivning förtydligas

Om en student har ett giltigt beslut om anpassning vid salsskrivning (utfärdat av Funka, högskolans samordnare för riktat pedagogiskt stöd), kan studenten ha rätt att ta med andra föremål än de som är listade i nuvarande regler.* I praktiken har detta varit möjligt även med nuvarande regler. Det har dock inte uttryckligen varit uttalat, vilket det blir i och med de nya riktlinjerna.

*Rätten till anpassning vid salsskrivning gäller enbart om studenten har ansökt om anpassningen i samband med anmälan till skrivningen, samt om det är praktiskt genomförbart att erbjuda stödet vid den aktuella skrivningen.

Skrivvärdar har rätt att kontrollera föremål vid skrivplatsen och är skyldiga att göra en disciplinanmälan om otillåtna hjälpmedel påträffas vid skrivplatsen

I nuvarande regler står det inget om att skrivvärdarna har rätt att kontrollera föremål som student har vid skrivplatsen. Skrivvärdarnas mandat på detta område tydliggörs i och med de nya riktlinjerna. Det avsnitt i reglerna som tidigare beskrev skrivvärdarnas skyldighet att anmäla studenter vid upptäckt av otillåtna hjälpmedel har uppdaterats.

Information om godkända id-handlingar flyttas

Informationen om vilka id-handlingar som godkända för legitimering vid salsskrivning flyttas från salsskrivningsreglerna till Studiewebben (sh.se/salsskrivning). Även om definitionen av godkända id-handlingar inte längre kommer att vara en del av högskolans riktlinjer för salsskrivning kommer nuvarande skrivningar ses över. Information om detta kommer vid ett senare tillfälle.

Häng med SöderS i Stockholm Pride 2023