SöderS student- och doktorandombud på konferens i Lund

Vi (Isabella och Thérèse) har varit på ombudskonferens i Lund! Ombudskonferensen är en årlig sammankomst där ett nationellt nätverk av student- och doktorandombud träffas för att utbyta erfarenheter och diskutera samverkansmöjligheter. 

I år arrangerades den av Lunds förenade studentkårer (LUS) som gav oss möjligheten att tillbringa två heldagar i studentstaden. Utöver att vara kunskapsberikande gav staden oss också en skymt av våren!

Konferensen inleddes med att uppdatera varandra om trender och fokusområden som ombudens arbete präglats av det  senaste året vid respektive lärosäte. En ökning av AI-relaterade ärenden, större mängd salstentor och svårigheter relaterat till språkkrav och språkkunskaper är ett axplock av trender flera ombud påtalade. Vi diskuterade även de rutiner och metoder vi använder för att stötta och ge rådgivning till studenter på bästa möjliga sätt. Det resulterade i en en nystartad arbetsgrupp som ska jobba för en mer samstämmig syn på ärenden, samt ärendekategorier. Förhoppningen är att i förlängningen få jämförbar statistik, som sedan kan underbygga studentkårernas påverkansarbete och stärka utbildningskvalitén och studenters rättigheter vid lärosäten landet runt.

Vi uppdaterades också av Pontus Kyrk och Carl Braunerhielm, verksjurister på Universitetskanslersämbetet (UKÄ), om myndighetens aktuella arbete. De gav oss chansen att vässa våra juridiska kunskaper genom att utmana oss att diskutera rättsliga motiveringar för olika tillsynsbeslut av UKÄ. 

Slutligen fick vi inspireras av Lunds universitets arbetsmiljöarbete och har idéer kring hur Södertörns högskola kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete för studenter. Vi ser verkligen fram emot att jobba vidare med det tillsammans med våra nyligen tillsatta lokala studerandeskyddsombud. Det finns därför inget bättre avslut än att konstatera: tillsammans kan vi göra skillnad!

Ny ledning för SöderS Pub