Ordförande bloggar: Om vikten av en god pedagog

Under Södertörn hyllar  2019 korades återigen ny lärare att kännatecknas som Södertörns högskolas bästa lärare. I år mottog Nicholas Smith, lektor i filosofi, utmärkelsen Guldgripen 2018 för sina pedagogiska och engagerande insatser som lärare vid högskolan.


Det mesta investeras av en student. Pengar, engagemang, tid och energi. Allt för vetskapen om att det kommer att löna sig för den personliga utvecklingen och den gemensamma framtiden. Det är en av högskolornas främsta uppgift att se till att denna investering lönar sig. Kvaliteten på utbildningen ska vara högst möjliga för att tillgodose att studenten har de förutsättningarna som krävs för att lämna studielivet och gå in i arbetslivet efter avlagd examen och/eller besitta verktyg för att studera vidare. För att det ska vara möjligt ställs det höga krav på lärare och lärarnas kunskaper och möjlighet att föra samman sin forskning och kompetens med pedagogiska och engagerande skickligheter.

Högskolor och universitet har tre tydliga uppdrag. Utbildning. Forskning. Samverkan. Jag brukar se dessa som en stege där utbildningen är grunden för allt det kommande. Jag kan stundvis bli provocerad av de som byter ordningen när de ska nämnas även om jag vanligen är av åsikten att allting ska listas alfabetiskt. Men utan utbildning - ingen forskning - och utan forskning ingen samverkan. Utbildningen är den stadiga grunden för studenterna att föra vidare sin och andras kunskap och forskning och genom det skapar vi samverkan.

Jag tänkte att vi lite snabbt skulle kika på hur det faktiskt är att vara student idag - och därmed varför en skicklig pedagog är så viktigt.

För tre år sedan fick jag den fantastiska möjligheten att kommentera Dick Harrisons utspel om högre utbildnings förfall i Opinion Live. Jag blev även här ytterst provocerad, ni kanske anar ett tema, när jag blev vinklad att framstå som en motpol till Lunds universitet vars företrädare förespråkade för låga kurskrav, medan jag, den stackars studenten från Södertörns högskola skulle tycka att kurskraven var för höga. Jag fick inte utrymme att uttrycka att jag inte alls tycker att Södertörns högskolas utbildningsplaner ställer för höga krav och SVT misslyckades genom programmet med upprätthålla en bild av att vara vänstervridna. Tråkigt.

Det är att vara student i sin helhet som ställer för hårda krav. Vi säger att utbildning är en heltidssysselsättning men som i Stockholm kräver jobb vid sidan om för att få vardagen att gå runt. Ett studentliv som uppmuntrar till fler engagemang och en bostadsmarknad som ger studenterna högre sysselsättning än litteraturen på kursernas litteraturlistor.

Kraven är inte för höga. Men respektlöshet mot studenter som påpekar att rättssäkerheten åsidosätts, ignorans mot studenter som påpekar att kursplanen inte följs kan däremot inte tolereras på något sätt. Södertörns högskola bygger vi genom medmänsklighet, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.

Södertörns högskola har en hög andel disputerade lärare vilket är en viktig faktor för kvalitet i undervisningen. SöderS ser däremot att enbart akademiska meriter inte räcker. De lärare som strävar efter att förbättra och utveckla sin pedagogik är de som studenterna minns, de som gör intryck och betyder för studentens egen utveckling och för det livslånga lärandet.

Många lärare på Södertörns högskola gör fantastiska insatser, både i sin undervisning och i kontakten med studenterna. De brinner för sitt arbete och tar ansvar för att göra studenterna delaktiga i kvalitetsarbete och utveckling av sin utbildning. Deras arbete ska premieras och Guldgripen är solklart kvitto på utbildningens och pedagogikens eldsjälar.

I kriterierna för Guldgripen står det att den nominerade ska:

  • Ha en god pedagogisk förmåga
  • Visa och sprida entusiasm för sitt ämne
  • Verka för studenternas bästa
  • Hålla bra och väl förberedda föreläsningar/seminarium
  • Ha en god förmåga att kommunicera och ge relevant information
  • Uppmuntra och entusiasmera studenterna att engagera sig i utbildnings- och kvalitetsarbete
  • Uppmuntra studenterna att engagera sig i studentlivet


Att få den här utmärkelsen -  det här är stort.

Utmärkelsen som Södertörns högskolas bästa lärare är stort. Det är få, om ens någon tidigare Guldgrip, som inte listat utmärkelsen i sitt CV vid akademisk befordran. Jag vet att några av er som tidigare tilldelats utmärkelsen har diplomen eller statyetterna synligt framme på skrivbordet – och om ni inte har det hoppas jag att den pryder sovrumsväggarna hemma så att det är det första ni ser när ni vaknar. Guldgripen är såväl en bekräftelse som en ständig påminnelse för att närheten till studenterna, utbildningens anknytning till den egna forskningen och att hur jobbigt den än må vara att uppdatera kurskoncept och kursvärderingar så är det faktiskt värt det. Som Södertörns högskolas bästa lärare stannar det inte vid lärare. Bredvid är du även mentor och förebild.

Förra årets mottagare av Guldgripen hyste en viss skepticism mot gripen som då även var studentkårens logotyp. Den är nu utbytt mot en vit vattenlilja att spegla engagemang och vår geografiska placering då det är Södermanlands landskapsblomma. Guldgripen står däremot kvar och jag tänkte förklara dess innebörd.

I en grip finns både lejonets styrka och örnens blick – och kring fabeldjuret i sig en mystik. SöderS grip bär på en familjär fackla som speglar vårt ursprung som utbrytare från Stockholms universitet och Näringslivshögskola syd som gjorde att SöderS blev Södertörns högskolas studentkår innan Södertörns högskola blev sin egna myndighet med egna examensrättigheter och sin egna rektor 1997. Gripen vadar även i vattnet som en symbolik för högskolans östersjö- och östeuropaprofil men också för högskolans geografiska placering på Sveriges tredje största ö. I sin kombination visar Gripen upp med sina motståndselement mellan elden och vattnet upp en tvärvetenskaplighet och en bredd i sitt engagemang, i sin utbildning och i sin forskning. Guldgripen är en symbol för Södertörns högskola. Det vi vill vara och våra ambitioner.

Studenternas motivering för Nicholas Smith lyder:

”Ingen av de undervisande forskarna är lika engagerade i studenternas tillvaro och framtid som Nicholas. Vare sig vi ses under en kurs, högre seminarium eller bara på pendeln så är han alltid engagerad i våra arbeten och studentinitiativ, mycket mån om att låta oss komma till tals och passionerad över sitt eget forskningsfält. Han är den vars kurser vänder ut och in på världsbilder gällande genus, feminism, ras och kolonialism och är inte rädd för att göra filosofi.”

#kårstatus