Ordförande bloggar: Tack SöderS

Tack SöderS för den solidaritet som praktiseras varje dag när vi tillsammans arbetar för en bra utbildning som är rättvis och av hög kvalitet, samt en rolig och givande studietid. Själva själen i SöderS verksamhet handlar mycket om mötet med andra och den sociala samvaron. Det är ofta i mötet med andra som vi skapar minnen för livet, bygger relationer eller kläcker idéer till evenemang. Det är i mötet med andra vi utvecklar vårt lärande, får chans att pröva våra idéer och skapar förutsättningar för välmående. Verksamhetsåret 2020/21 har på många sätt avvikit från hur det brukar se ut och det har ställts nya krav på oss som organisation.

Utan det fysiska sammanhanget har både mötena och samvaron blivit svårare. Vi är många som under året spenderat mycket tid själva och i stort sett bara träffat andra digitalt. Det har varit tufft, inte minst när ensamheten även kombineras med rädsla för pandemin, pluggstress, ekonomisk oro och otrygghet på bostadsmarknaden. Jag är därför glad att jag under året har fått arbeta i en organisation som gjort viktiga insatser för att studenterna vid Södertörns högskola ska må bra och få ut maximalt av sina studier. Jag är tacksam för att vi har ett föreningsliv och verksamheter med ett stort gäng riktiga eldsjälar, som lagt ner många timmar på att skapa mötesplatser, sammanhang och roliga aktiviteter för studenter. Ett arbete som motverkat ensamhet och skapat engagemang.

Stort tack till:
ESN Södertörn
FEVER – Föreningen för Europavetare och Europeiska relationer
JoS – Journalistföreningen vid Södertörns högskola
LVL – Södertörns högskolas spelförening
PerS – Personalvetarföreningen Södertörn
PSVS – Polisstudenternas Vänner Stockholm
REKO – Retorikkonsulternas förening
SMUF – Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening
SH Radio
SöderS Andrahandsbokhandel
SöderS Pub
SÖFRE – Södertörns Förenade Ekonomer
TUG – Turister Utan Gränser

Jag vill också rikta ett stort tack till alla studenter som engagerat sig som representanter i olika beredande och beslutande organ. Tack för att ni lagt ner timmar på att säkerställa att studenternas perspektiv inkluderas när högskolan utvecklas. Tack för att ni är studenternas röst och bidrar med era perspektiv.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till SöderS medlemmar. Att få någons förtroende är bland det finaste jag vet. Därför är jag glad, stolt och tacksam för att jag under det senaste året fått förtroendet att vara ordförande för SöderS – Södertörns högskolas studentkår.


Stort lycka till framöver. Jag hoppas ni får ses snart igen!

Rapport om distansstudier med anledning av covid-19